Hlavní strana Aktuality Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2014 má své vítěze

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2014 má své vítěze

Datum: 3. 6. 2015

Výsledky 2. ročníku soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 byly vyhlášeny 3. června 2015 na krajském úřadě. První místa obsadila Fakultní nemocnice Plzeň a Doosan Škoda Power.

Z rukou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse převzali vítězové 2. ročníku soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 certifikát, koš s regionálními potravinami a od Regionální Hospodářské komory Plzeňského kraje obrazy, které byly malovány klienty z Denního stacionáře Človíček s mentálním a tělesným postižením.

V dnešní době by firmy neměly hledět pouze na zvyšování produkce a vytváření zisku, ale měly by dbát i na pracovní podmínky zaměstnanců a své okolí," uvedl při slavnostním vyhlášení výsledků hejtman Václav Šlajs. „Je dobře, že se najdou firmy, které se chovají odpovědně a přispívají tím k tomu, že Plzeňský kraj je dlouhodobě nejlepším místem pro život."

Kategorie Veřejný sektor:

1. Fakultní nemocnice Plzeň
2. Bolevecká ZŠ Plzeň, nám. odboje 18, příspěvková organizace 
3. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov


Kategorie Podnikatelský sektor:

1. Doosan Škoda Power s.r.o.
2. Škoda JS a.s.
3. Škoda Transportation a.s.

 

cena hejtamana

Přihlásit do soutěže se mohly všechny podnikatelské subjekty a subjekty veřejného sektoru, které působí na území Plzeňského kraje, vyplněním přihlášky a dotazníku v období března a dubna. V květnu pak proběhlo hodnocení.                                    

Cílem soutěže je ocenit veřejný sektor (tj. neziskové organizace, obce, školy, nemocnice aj.) a podnikatelský sektor, který je v Plzeňském kraji aktivní na poli společenské odpovědnosti.

Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně "Profit only" (pouze zisk) k širšímu pohledu tří "P" – "People – Planet – Profit" ("lidé – planeta – zisk").

Druhý ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2014 vyhlásil Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Radou kvality ČR. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost ideově vychází z Národní ceny ČR za CSR (CSR = Corporate Social Responsibility).

Společenskou odpovědnost jakožto odpovědnost firem za dopad jejich činnosti na své okolí definovala v roce 2011 Evropská komise. V praxi to znamená, že podniky, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají. To firmám přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se pro své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní firmy žádaným partnerem.

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/cena-hejtmana-plzenskeho-kraje-za-spolecenskou-odpovednost-2014-ma-sve-viteze