Hlavní strana Aktuality ŠKODA JS a.s. bilancuje další úspěšný rok a plánuje budoucnost

ŠKODA JS a.s. bilancuje další úspěšný rok a plánuje budoucnost

Datum: 10. 5. 2016

Hodnoty 3,5 miliardy korun dosáhly v roce 2015 tržby společnosti ŠKODA JS a.s.. Ve srovnání s rokem 2014 vzrostly o více než půl miliardy korun, tedy o 18,5%. Na dosažených výsledcích se více než polovinou podílel export. Společnost, která v letošním roce slaví 60. výročí svého vzniku, upevnila své unikátní postavení a získala nové zakázky za téměř 4,2 miliardy korun. Šestnáctý ziskový rok v řadě přispěl i k další stabilizaci 1100 zaměstnanců firmy. Od roku 2010 investovala společnost do strojů a zařízení 700 miliónů korun.

Z celkových tržeb připadalo přes 47 % na investiční inženýring, necelých 20 % na servis pro jaderné elektrárny, a téměř 33 % na výrobu zařízení pro jaderné elektrárny.  Mezi hlavní projekty patřily a patří obnova systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany, servis a údržba všech šesti bloků v ČR, dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce, obnova systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Pakš, výroba lineárních krokových pohonů pro 2. blok Záporožské jaderné elektrárny. ŠKODA JS a.s. získala smlouvu na dodávku 58 kontejnerů na použité jaderné palivo pro JE Temelín, a to s vlastním typem kontejneru ŠKODA 1000/19.

Šedesáté výročí působení v oboru vnímá ŠKODA JS spíše jako příležitost k zamyšlení nad budoucností. Předseda představenstva a generální ředitel Josef Perlík k tomu říká:

„Chtěl bych, abychom se v letošním jubilejním roce vedle pokračování a rozvoje dosavadních projektů a činností zamysleli nad naší budoucností a pokusili se najít a využít nové příležitosti.

V oblasti jaderné energetiky máme velké projekty v tuzemsku i na Slovensku a v Maďarsku, zajímáme se o příležitosti ve Finsku, Turecku, výhledově například i v Jordánsku. Chceme posílit své postavení na dalších trzích, kde máme dlouhou tradici dodávek, jak technologie, tak inženýringu. Pokračujeme v dodávkách servisních prací pro ČEZ, který již otevřel také výběrové řízení na servisní činnosti v roce 2017 a my jsme jediný kvalifikovaný dodavatel. Významný zůstává náš kontejnerový program, jsme připraveni nabídnout servis jaderným elektrárnám typu VVER i za hranicemi České republiky. Uzavřeli jsme kontrakt na práce na sekundárním okruhu v Mochovcích, rádi bychom se prosadili i v oblasti likvidace odstavených jaderných elektráren.

Budeme pokračovat, rozvíjet, modernizovat a rozšiřovat nabídku ve stávajících strategických oborech inženýring jaderných elektráren (JE), výroba zařízení pro JE a servis JE.Podle situace na trhu se zároveň chceme pokusit o průnik do dalších oborů a diverzifikovat tím náš nosný program.

Mimořádná technická úroveň produkce a kvalifikovanost našich zaměstnanců nám umožňují v budoucnu využít příležitosti a rozšířit svou působnost do dalších odvětví, která vyžadují preciznost, technickou vyspělost, schopnost řídit a koordinovat další aktivity a dodavatele. To, že lidé své firmě věří a s tím, jak podnik navazuje na své tradice a rozvíjí je, spojují své životy, dokumentuje i osm rodin, jejichž příslušníci pracují ve ŠKODA JS již ve třetí generaci.“