Hlavní strana Aktuality „V horizontu 3 až 5 let máme zajištěnu náplň pro firmu a tedy práci pro lidi,“

„V horizontu 3 až 5 let máme zajištěnu náplň pro firmu a tedy práci pro lidi,“

Datum: 1. 6. 2016

Zdroj: All for Power

říká Josef Perlík, předseda představenstva a generální ředitel Škoda JS, a.s.

Jak hodnotíte konferenci 60 let pro jadernou energetiku?

Především bych rád vyzdvihl, že jsem rád, že jsme se rozhodli konferenci spolu se Západočeskou universitou připravit a uspořádat. Přesvědčil nás mimořádný zájem kolegů z ČR i ze zahraničí, kteří uvítali takovou příležitost se ohlédnout i zamyslet na buducností naší společnosti i celé jaderné energetiky. Neskrývám samozřejmě, že mne i mé kolegy potěšila slova uznání na adresu ŠKODA JS. To, že naši šedesátiletou cestu i způsob, kterým jsme dosáhli dnešního stavu, ocenili špičkoví odborníci i to, že vyjádřili své přesvědčení o síle a perspektivách naší firmy. Konference potvrdila, že ŠKODA JS je reálně lídrem českého jádra a významnou součástí mezinárodní jaderné komunity.


Kterou etapu fungování Škoda JS považujete jako nejúspěšnější a proč?

Možná to nebyla vždy jízda po hladké dálnici, ale zvládli jsme pokaždé znovu s úspěchem a tvořivým přístupem výzvy, které doba přinášela. Rozšířili jsme svou nabídku z původní monokultury na široké spektrum inženýringu, servisu a výroby pro jaderné elektrárny. Těžko srovnávat, zda bylo větším úspěchem vybudovat z ničeho podnik, který dokázal dodat vše pro A1, nebo produkovat ročně 3 až 4 komplety reaktorů, nebo modernizovat bez dodatečných odstávek celý systém řízení elektrárny, nebo rozšíření spektra dodávek na všechny současné typy reaktorů. Případně překonávat nárazy finanční krize, zrušení temelínského tendru či turbulence po havárii ve Fukušimě. Každopádně budu rád, když se na příští konferenci
budeme moci ohlédnout za další úspěšnou dekádou.


A jak hodnotíte poslední roky a jaké očekáváte nadcházející desetiletí...? Jste optimista?

Společnost je šestnáctý rok v řadě v černých číslech, čili v zisku. To znamená, že jsme se vždy dokázali soustředit kromě úkolů stávajícího období i na zajištění perspektivy. Loni například jsme podepsali nové zakázky za 4,2 miliardy korun, v květnu kontejnery pro Dukovany za 3,8 miliardy. Střednědobě, v horizontu 3 až 5 let máme zajištěnu náplň pro firmu a tedy práci pro lidi. Společnost je zdravá, v dobré finanční
kondici, tým 1 100 zaměstnanců je v optimální kvalifikační i věkové struktuře. Není strnulá, je otevřena novým impulsům a sami si aktivně vyhledáváme nové příležitosti nejen v jaderné oblasti. Máme lidský, materiální i vývojový potenciál, abychom pokračovali v tradici minulých šedesáti let.

Technika mladé lidi obecně netáhne, třeba proto, že je náročná, jsou ovlivněni mediálním tlakem proti jaderné energetice... Začínáte pociťovat, že ze škol nejde tolik mladých techniků a v takové kvalitě, jaká by byla potřeba?

Pracujeme dlouhodobě na tom, aby ŠKODA JS byla pro mladé lidi přitažlivým a žádoucím zaměstnavatelem. Spolupracujeme s odborným učilištěm, se strojní průmyslovkou, a pro nás s klíčovými vysokými školami, čili Západočeskou univerzitou a ČVUT v Praze. Naši kolegové tvoří základ týmu Katedry energetických strojů a zařízení na Fakultě strojní ZČU, kterou také podporujeme finančně. Jsme významným
partnerem Techmánie, která se zaměřuje na to, aby mladým lidem přiblížila technické obory a vzbudila v nich zájem o ně. My tak i díky soustavné práci v této oblasti žádný pokles zájmu o práci ve společnosti či nedostatek kvalifikovaných lidí nezaznamenáváme.

Rozhovor pro časopis All for Power s ing. Josefem Perlíkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem ŠKODA JS a.s. naleznete zde.

Rozhovor pro časopis All for Power s Doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem Západočeské univerzity v Plzni naleznete zde.