Hlavní strana Aktuality Slovenské elektrárne dokončili stavebné práce na 3. bloku AE Mochovce

Slovenské elektrárne dokončili stavebné práce na 3. bloku AE Mochovce

Datum: 24. 6. 2016

TECHNOLOGICKÉ SRDCE TRETIEHO BLOKU PRIPRAVENÉ NA SKÚŠKY.

Bratislava/Mochovce 24. júna 2016 - Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel (SE), dokončila stavebné práce na treťom bloku AE Mochovce zavŕšením kontrolnej montáže reaktora tohto bloku. Tento nový dôležitý míľnik v rámci spúšťania tretieho bloku AE Mochovce do prevádzky znamená pripravenosť reaktora k skúškam zariadení primárneho okruhu. Následne bude reaktor pripravený na prvú hydroskúšku.

"S potešením oznamujeme úspešné dokončenie kontrolnej montáže vnútorných častí  reaktora 3. bloku, ktorý je srdcom elektrárne," uviedol Nicola Cotugno, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SE. "Ide o jeden z najdôležitejších míľnikov dosiahnutých v prvej polovici tohto roka, označujúci tiež dokončenie stavebných prác na treťom bloku, ktorý vstupuje do testovacej fázy. Taktiež potvrdzuje náš silný záväzok dokončiť nové bloky jadrovej elektrárne Mochovce, pričom  tretí blok je dokončený na 92,5%, a štvrtý blok na 74,9%", dodal.  

JE Mochovce, 3. blok

Cieľom kontrolnej montáže reaktora bolo preverenie nádoby reaktora a vzájomných mechanických väzieb jednotlivých vnútorných  zariadení. Operácia bola zameraná aj na preskúšanie aktivít montáže a demontáže zariadení reaktora tak, aby boli pripravené k jednotlivým skúškam.

Overenie funkčnosti montáže reaktora trvalo 22 000 človeko-hodín a bolo realizované v úzkej spolupráci dodávateľskou spoločnosťou Škoda JS v prísnych tzv. čistých podmienkach na reaktorovej sále tretieho bloku AE Mochovce.

Ďalším krokom bude rozsiahly program skúšok a montážnych prác na reaktore, ktorý prebieha v súlade s  programom  spúšťacích a montážnych prác  zariadení reaktora. Tento program bude zahŕňať:

  • „studená“ a „horúca“ hydroskúška zariadení reaktora a primárneho okruhu, spojená s cirkulačným preplachom zariadení primárneho okruhu, kontrolou tesnosti  a snímaním hydraulických charakteristík reaktora a vnútroreaktorových častí.
  • revízie a kontroly zariadení reaktora po realizácií hydroskúšok pri parametroch blízkych prevádzkovým.

Činnosť zariadení reaktora bude v tejto etape skúšaná v tzv. neaktívnych podmienkach, t.j. bez jadrového paliva

Súbežne s týmto programom sú vykonávané prípravné práce pre skúšky pohonov havarijných regulačných kaziet (pohony HRK).

Vnútorné časti reaktora, tzv. technologické srdce jadrovej elektrárne, sú spolu z tlakovou nádobou reaktora základnými konštrukčnými prvkami zariadenia reaktora. Sú potrebné k usmerneniu toku chladiva v reaktore, rozmiestneniu palivových kaziet a kaziet HRK v aktívnej zóne a vedenie kaziet HRK aktívnou zónou reaktora.

Havarijné regulačné kazety sú štandardnou súčasťou reaktorov ako jeden z nezávislých systémov, ktorý umožňuje podľa potreby meniť bilanciu neutrónov a prerušiť alebo  regulovať štiepnu reťazovú reakciu rýchlym zavedením absorbátora do aktívnej zóny a súčasne vyvedením palivovej časti z aktívnej zóny. Zároveň umožňujú udržiavanie výkonu reaktora na zadanej úrovni, jeho prevedenie z jednej úrovne výkonu na druhú, ale aj kompenzáciu rýchlych zmien reaktivity.  Elektrické pohony regulačných kaziet sú umiestnené v hornom bloku nad reaktorom a slúžia na vykonávanie pracovného alebo bezpečnostného vertikálneho pohybu regulačných kaziet.

V reaktore tretieho bloku AE Mochovce bude v tandemovom usporiadaní 37  automatických regulačných a kompenzačných kaziet  a+ 312 palivových kaziet.

ŠKODA JS je klíčovým dodavatelem celé dostavby 3. a 4. bloku a významně se podílela i na této etapě. Předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS a.s. Josef Perlík k tomu uvedl: "Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce je pro ŠKODA JS velmi významná nejen rozsahem a spektrem dodávek, ale i tím, že jsme na ní potvrdili svou kvalifikaci také v oblasti podpory koordinace velkého množství firem a činností při finalizaci výstavby a přípravě spouštění elektrárny. Účast na tomto projektu potvrzuje kontinuitu a rozvoj našeho know how v jaderné energetice, podílí se na něm zaměstnanci od veteránů jádra po nastupující generaci."

Schéma reaktora VVER440/213

 

1. tlaková nádoba

2. veko tlakovej nádoby

3. voľná príruba

4. šachta

5. dno šachty

6. aktívna zóna

7. blok ochranných rúr

8. horný blok

9. ochranné rúry s tlmičmi

10. pohony regulačných kaziet

11. vstupný nátrubok

12. výstupný nátrubok