Hlavní strana Aktuality Josef Perlík: "Čekáme, kdy se rozhodne o výstavbě nového jaderného zdroje"

Josef Perlík: "Čekáme, kdy se rozhodne o výstavbě nového jaderného zdroje"

Datum: 21. 6. 2016

Zdroj: Technický týdeník

Plzeňská ŠKODA JS, největší tuzemský producent zařízení pro jadernou energetiku, oslavuje v letošním roce 60 let působení v oboru. Její nový management toto jubileum nepojal výlučně nostalgicky. Naopak: s různých úhlů se zamýšlí nad další budoucností podniku. Na otázky TT odpovídá nový předseda představenstva a generální ředitel Ing. Josef Perlík:

- Jak dnes (po symbolických 100 dnech) hodnotíte aktuální výrobní a odbytovou situaci ŠKODY JS? Jaké jsou její nejbližší ekonomické perspektivy, řekněme do konce nynější dekády? 

Společnost je ve velmi dobré kondici. Výsledky roku 2015 potvrdily její výkonnost a pokračoval růstový trend hospodaření. Máme zajištěnu náplň ve střednědobém horizontu 4–5 let. V loňském roce jsme získali nové zakázky za 4,2 mld. Kč. V květnu jsme podepsali kontrakt na dodávky kontejnerů pro Dukovany za 3,8 mld. Kč. Máme stabilizovaný tým 1100 lidí s vysokou kvalifikací a tvůrčím potenciálem v optimální věkové struktuře. Když to shrnu: v roce 60. výročí zahájení práce pro jadernou energetiku se můžeme s vědomím dobré výchozí pozice zamyslet i nad další perspektivou své činnosti. 

- ŠKODA JS má za sebou úctyhodnou bilanci ve výrobě a servisu zařízení pro jadernou energetiku. Zůstane tomuto oborovému zaměření věrná i pod vaším vedením? 

V našich úvahách, které bychom chtěli do konce letošního roku vtělit do finální podoby dlouhodobého plánu rozvoje, zůstává samozřejmě orientace na jadernou energetikuprioritní. Budeme pokračovat v posilování nabídky servisu pro jaderné elektrárny, včetně modernizace komponent a řízení životnosti reaktorů. Stejně perspektivní je inženýring jaderných elektráren, kde nabízíme vedle účasti na výstavbě nových bloků také práce na decommissioningu jaderných elektráren a budování skladů použitého paliva. Budeme nadále vyrábět zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER, RBMK PWR a BWR i zařízení pro skladování použitého jaderného paliva. Pokračovat bude vývojově a technicky náročná práce na dodávkách pro výzkumné reaktory. 

- Disponuje současná ŠKODA JS dostatečnými technickými, organizačními a personálními kapacitami, aby si dokázala udržet vydobytou pozici jak doma a na Slovensku, tak na trzích III. zemí? 

Naší konkurenční výhodou je kontinuita ve vývoji. Začínali jsme když bylo celé odvětví v plenkách. Udrželi jsme krok ve všech dalších etapách jeho rozvoje a jsme ve špičce i dnes. V roce 2015 jsme přes polovinu tržeb realizovali v exportu. Většina akcí má dlouhodobý charakter. Zájem zahraničních partnerů překračuje i jejich horizont. Do strojů a zařízení jsme od roku 2010 investovali stovky milionů korun. Ve společnosti pracují příslušníci už III. generace rodin zakladatelů a stále přicházejí absolventi vysokých a středních škol, s nimiž jsme pracovali již v době studia. Podle potřeby pravidelně podle potřeb vývoje společnosti svůj tým doplňujeme o zkušené odborníky různých oborů. I v našich 60 letech jsme mladá firma: svým týmem, svým vybavením, svým duchem. 

- Když bylo zrušeno mezinárodní výběrové řízení na dostavbu JE Temelín a JE Dukovany, ŠKODA JS a její partneři to respektovali. Jaké poučení jste si z tohoto tendru odnesli? Mimochodem: podařilo se vám už srovnat i vzniklé nemalé náklady?

Citovaný tendr nám přinesl významnou zkušenost: prokázali jsme, že jsme schopni organizovat a řídit tak obrovský mezinárodní projekt, jakým je výstavba nové elektrárny a vytvořit příležitost i pro další české podniky. Zejména se nám vyplatilo, že jsme nesázeli jen na jednu kartu, pokračovali ve své práci a vyhledávání nových příležitostí, ačkoliv nám příprava nabídky a práce na ní odčerpaly významnou část kapacit. Zrušení tendru nás stálo 250 mil. Kč, a to mluvím jen za ŠKODA JS, nikoliv za ostatní členy konsorcia. Výsledky let 2014–2015 ukazují, že jsme tuhle turbulenci zvládli. Poučení by si měli vzít ti, kteří řeší budoucnost a bezpečnost české energetiky: zdlouhavost, nerozhodnost a neurčitost škodí v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě.

- Pokud budoucí vláda jaderné cíle nové SEK potvrdí a vyhlásí nové výběrové řízení na dostavbu jaderných kapacit v ČR, zapojíte se opětovně? Pokud ano, za jakých podmínek?

Aktualizovaná Státní energetická koncepce i Akční plán pro jadernou energetiku jsou schváleny. Čekáme tedy, kdy se začnou naplňovat. Kdy se rozhodne o výstavbě nového jaderného zdroje. Vzhledem k tomu, že výstavba by mohla začít stavebním povolením nejdříve někdy za 10 let (pokud ne později), je už nejvyšší čas. Jako klíčový tuzemský hráč v oboru jsme samozřejmě připraveni se do tohoto projektu zapojit. Hovořit dnes o konkrétních podmínkách a spojenectvích je však ještě předčasné. Zejména pokud by vláda přenechala rozhodnutí až svým nástupcům. V takovém případě musíme opět projít dalším obdobím neurčitosti a stále mít plány B či C. Připravovat se na účast při budování nového zdroje a současně lidem, firmě i spolupracujícím podnikům zajistit práci na dalších projektech. A to je extrémně obtížné při paralelní snaze zachránit potenciál jaderného dodavatelského průmyslu.

- Nezakrýváte, že spolu s vrcholovým managementem firmy hledáte nové a nosné výrobní a odbytové programy? Které obory připadají v úvahu s ohledem na know-how firmy a její technické i personální vybavení?

Prioritním oborem zůstávají dodávky inženýringu, servisu a výrobků pro jaderná zařízení. Rozhlížíme se však také po nových příležitostech, po oborech, v nichž bychom uplatnili potenciál lidský i materiální. Naše znalosti, zkušenosti, organizační schopnosti i kreativní práci našich lidí, stejně jako naše výrobní zázemí. Můžeme kupř. uvažovat o dodávkách inženýringu a služeb při realizaci velkých investičních projektů i mimo jádro a doplnit je výrobou sofistikovaného zařízení. Takové cíle si chceme zformulovat do konce roku. 

- ŠKODA JS ani v době globální ekonomické krize neustoupila od vlastního výzkumu a vývoje. Jaká je jeho současná situace?

Nikdy jsme nebyli mechanickými výrobci, kteří pracují podle cizích výkresů, plánů a šablon. Prvek vývoje a výzkumu byl uplatněn ve všech etapách 60leté historie firmy, včetně prací na prvních reaktorech pro A1 a následně na kompletech pro VVER 440 a VVER 1000. Našimi vlastními patenty jsme vylepšili pohony řídicích tyčí či utahováky spojníků přírubových spojů, které dnes dodáváme do řady elektráren. Kreativní přístup si vyžádaly i projekty modernizace a prodlužování životnosti reaktorů. Za velký úspěch považuji vývoj vlastních kontejnerů na vyhořelé palivo pro Temelín i Dukovany, které plánujeme nabídnout i dalším elektrárnám stejného typu v zahraničí. Nové postupy vyžaduje každá specifická zakázka. Ať už jde o vyvážecí zařízení pro Flamanville či Černobyl nebo o dodávky pro výzkumné reaktory v Belgii, Rakousku a Kazachstánu. 

- Vaši kolegové ve vedení jiných strojírenských firem žehrají na nedostatek mladých kvalifikovaných odborníků. Jaká je situace u vás? Jak se daří managementu firmy předat symbolické "žezlo" od odcházející generace expertů do rukou jejich mladých nástupců?

Náš tým se obnovuje a doplňuje kontinuálně. Důkazem toho jsou i nedávné změny v nejvyšším vedení. Průměrný věk ve společnosti je kolem 40 let. S mladými lidmi pracujeme už na školách a učilištích i na obou pro nás klíčových vysokých školách – tedy ZČU a ČVUT. Personálně a finančně dotujeme zejména Katedru energetických strojů a zařízení na Fakultě strojní ZČU. Máme tam také vlastní stipendisty. Další studenti u nás absolvují stáže a často píši diplomové práce na témata, která jsou spojena se ŠKODOU JS. Výuku a praxi absolvují všichni budoucí odborníci na námi dodaném a servisovaném unikátním výukovém reaktoru VR1. Znají tedy naši společnost a mají zájem v ní po absolvování pracovat. Rád konstatuji, že generační výměna u nás probíhá organicky a plynule.