Hlavní strana Aktuality ŠKODA JS úspěšně završila další etapu prací v Jaderné elektrárně Mochovce

ŠKODA JS úspěšně završila další etapu prací v Jaderné elektrárně Mochovce

Datum: 2. 1. 2017

ŠKODA JS a.s. ukončila v závěru roku 2016, v němž si připomněla šedesáté výročí svého působení v jaderné energetice, další etapu prací na přípravě 3. bloku Jaderné elektrárny Mochovce k uvádění do provozu.

Oznámila, že oddělitelné části primárního okruhu jsou připraveny k tlakovým zkouškám v terminu dohodnutém se zákazníkem a splnily požadavky na čistotu potrubí a provedení příslušných stavebních zkoušek. Jedná se o potrubní systémy, které bezprostředně navazují na reaktorovou nádobu. ŠKODA JS tak pokračuje v plnění svých smluvních závazků na dostavbě JE Mochovce.

Na této největší investiční akci na Slovensku pracuje ŠKODA JS na základě smlouvy z roku 2009, hlavní náplní její činnosti na 3. bloku jsou v současném období dokončování montážních prací a příprava na neaktivní zkoušky a následné uvádění do provozu, včetně zajištění potřebné dokumentace. Na základě dodatečných smluv se podílí také na koordinaci činností subdodavatelů a celkovém řízení projektu.

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti ŠKODA JS a.s. Josef Perlík k tomuto mezníku uvedl:

„Jedná se v uplynulém roce po úspěšně ukončené kontrolní montáži reaktoru o další významný milník v rámci realizace projektu dostavby JE Mochovce 3&4 a také v rámci plnění našich smluvních závazků. Opakovaně jsme prokázali vysokou úroveň našich znalostí a připravenost na účast v dalších projektech výstavby jaderných elektráren a realizaci investičních inženýrských EPC projektů.“