Hlavní strana Aktuality Zařízení pro vyvážení kontejnerů s použitým palivem

Zařízení pro vyvážení kontejnerů s použitým palivem

Datum: 7. 3. 2017

Společnost Electricité de France (EDF) zadala společnosti ŠKODA JS vypracování konstrukčního řešení, zajištění jakosti, výrobu a montáž zařízení pro správu kontejnerů s vyhořelým palivem v budoucí elektrárně EPR 1600 MW ve Flamanville . Z Reaktorové haly společnosti ŠKODA JS byla nyní přepravena do Francie největší část tohoto zařízení a byla zahájena jeho instalace. Zařízení zajišťuje celý proces vyvážení kontejneru s použitým jaderným palivem, tedy od jeho přepravy na místo přes naložení vyhořelého paliva až po vyvezení kontejneru.

Zařízení na vyvážení kontejnerůV rámci této komplexní zakázky společnost ŠKODA JS realizovala projektový návrh a zajištění instalace (mechanické části, rozvody, řídící a kontrolní systémy), nákup polotovarů a komponent, výrobu a zkoušky ve ŠKODA JS, montáž a zkoušky na stavbě ve Flamanville.

Zařízení se skládá  z několika stacionárních a mobilních podsestav, z nichž jedna část je nainstalována v budově paliva. Hmotnost mobilního zařízení tvořeného vozem ( SFCTM – Spent Fuel Cask Transfer Machine), které bylo nyní expedováno, je okolo 76 tun, maximální hmotnost s naplněným kontejnerem je přes 200 tun. Zařízení je přes 8,5 m dlouhé, přes 4,5 m široké a cca 7,5 m vysoké. Rychlost pojezdu po kolejích s vlastním pohonem je maximálně 0,06 km/h, s tahačem pak 10 km/h.

„Jsme rádi, že jsme mohli tuto zakázku realizovat, že nám francouzský partner svěřil tak významný úkol. Práce to byla náročná na invenci a technologii, zvládli jsme ji díky vysoké kvalifikaci a motivovanosti našich lidí a dobré spolupráci se zákazníkem. Znovu jsme osvědčili schopnost ŠKODA JS podílet se na projektech jaderné energetiky založených na různých typech reaktorů. Podstata našeho know-how je v tom, že stále rozvíjíme a zúročujeme naše zkušenosti a jsme trvale otevřeni novým výzvám,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva ŠKODA JS Josef Perlík.