Hlavní strana Aktuality Aktuální stav a perspektivy jaderné energetiky v ČR

Aktuální stav a perspektivy jaderné energetiky v ČR

Datum: 18. 5. 2017

Aktuální stav a perspektivy jaderné energetiky v ČR, takový byl název semináře, který dnes v Plzni společně připravili Západočeská univerzita a ŠKODA JS, které úzce spolupracují zejména při přípravě odborníků pro toto perspektivní odvětví.

Seminář 1Seminář byl součástí již sedmých Jaderných dnů, více než měsíční akce, jejíž součástí jsou kromě atraktivní výstavy také přednášky a semináře pro studenty zejména středních škol. Univerzita a ŠKODA JS touto cestou pomáhají mladým lidem najít cestu ke studiu technických oborů a současně propagují aktuální poznatky a vývoj v jaderné energetice ve světovém měřítku.

V odpolední diskusi se představitelé českých firem setkali s vládním zmocněncem J. Štullerem, předsedkyní SÚJB D. Drábovou, P. Závodským z Aliance české energetiky, V. Hrabákem z HK ČR a S. Kázeckým ze Svazu průmyslu a dopravy. Po úvodních vystoupeních předsedy představenstva a generálního ředitele SKODA JS J. Perlíka a zmocněnce vlády J. Štullera následovala debata zástupců podniků, které mají potenciál, kapacity a schopnosti pro účast v budování nových jaderných zdrojů v ČR.

Zaznělo v ní, že na stávajících šesti blocích (JE Dukovany, JE Temelín) byl podíl dodávek českých a slovenských podniků 75 – 80 % a není důvodu, aby se u nových zdrojů tento podíl výrazně měnil. Temelínský tendr skončil předčasně v roce 2014, avšak významní čeští hráči a potenciální dodavatelé stejně jako ŠKODA JS pokračovali v dodávkách pro tuzemské bloky i elektrárny v zahraničí, zachovali si kontinuitu kvalifikace a potenciálu, schopnost naplňovat i měnící se a rostoucí požadavky nových projektů a zákazníků.

Seminář 2Bude tedy záležet na kritériích výběru dodavatele, zda bude zohledněn parametr české účasti. „Reference podílu na velkém tuzemském projektu zvýší konkurenceschopnost českých firem v mezinárodním měřítku. Jaderná energetika patří k high tech odvětvím, podíl tuzemských firem na jejím rozvoji zvyšuje kvalifikační strukturu ekonomiky a prestiž celé země,“ řekl generální ředitel ŠKODA JS J. Perlík.

V diskusi zazněl zejména naléhavý apel na vládu a politickou reprezentaci, aby neprodleně byly zahájeny kroky k realizaci záměrů obou klíčových dokumentů, státní energetické koncepce i akčního plánu rozvoje jaderné energetiky. Je to rozhodující nejen pro budoucnost tradičních českých firem v jaderném odvětví, ale také pro zajištění energetických potřeb ČR v horizontu roku 2030. Je zřejmé, že jakmile bude na stole konkrétní projekt a plán, stoupne také zájem mladých lidí o studium nejen jaderných oborů.