Hlavní strana Aktuality Opětovné ocenění společenské odpovědnosti

Opětovné ocenění společenské odpovědnosti

Datum: 16. 6. 2017

Již počtvrté se v Západočeském kraji hodnotily nejlepší podniky v rámci soutěže o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost. Stejně jako v předchozích třech ročnících byla i letos mezi oceněnými také naše společnost, která se vždy umístila na pomyslných stupních vítězů.

Vyhlášení - Cena za společenskou odpovědnostV kategorii Podnikatelský sektor jsme mezi stovkami zúčastněných opět získali třetí místo. Přihlásit do soutěže se mohly všechny podnikatelské subjekty a subjekty veřejného sektoru, které působí na území Plzeňského kraje, vyplněním přihlášky a dotazníku v období března a dubna, v květnu pak proběhlo hodnocení a počátkem června byly nejlepším předány ceny. Za ŠKODA JS a.s. ocenění převzala personální ředitelka Kateřina Říhová.

Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně "Profit only" (pouze zisk) k širšímu pohledu tří "P" – "People – Planet – Profit" ("lidé – planeta – zisk"). V praxi to znamená, že podniky, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají. To firmám přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se pro své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní firmy žádaným partnerem.

ŠKODA JS a.s. již tradičně podporuje sportovní, kulturní, vzdělávací i charitativní akce a organizace v regionu i mimo něj. V oblasti sportovní podpořila projekt ŠKODA FIT půlmaratón a zapojila se i do projektu „Do práce na kole“. Od roku 2012 se do názvu plzeňského hokejového klubu opět vrátila ŠKODA, a to zásluhou ŠKODA JS a.s., která se stala jeho prvním hlavním partnerem. V oblasti charitativní naše společnost podporuje různé nadační fondy např. nadaci M. Nového CAPS 66 a další organizace podporující zdravotně, mentálně či jinak postižené občany. Mezi příjemce podpory patřil v roce 2016 také Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu u Plzně.Vyhlášení - společenská odpovědnost

V rámci vzdělávání pořádá ŠKODA JS a.s. ve spolupráci se sítí pro jaderné vzdělávání CENEN a Západočeskou univerzitou již tradiční akci nazvanou „Jaderné dny“, která má za cíl přiblížit jadernou energetiku nejen středoškolským a vysokoškolským studentům, ale i široké veřejnosti.

Naše společnost dlouhodobě a systematicky podporuje Západočeskou univerzitu v Plzni tím, že se podílí na výuce oboru Stavba jaderně energetických zařízení na fakultě strojní. Výuku jednotlivých předmětů zajišťují specialisté ze společnosti. Vedle toho podporuje fakultu strojní ZČU i finančními prostředky. ŠKODA JS a.s. má na základě uzavřené smlouvy propůjčeno označení „Významný partner Západočeské univerzity v Plzni“.

ŠKODA JS a.s. již před lety navázala úspěšnou spolupráci se Střední průmyslovou školou strojní, odkud přichází do pracovního poměru nejen např. technologové, strojírenští technici, kontroloři apod., ale také obráběči kovů, zámečníci atd. V roce 2016 byla i s touto školou podepsána smlouva o podpoře a propagaci.

Součástí hodnocení úrovně společenské odpovědnosti firmy je také péče o zaměstnance, transparentnost řízení organizace, vztahy s dodavateli a odběrateli, odpovědný přístup k životnímu prostředí. Dlouhodobá, systematická a odpovědná práce v těchto oblastech nám znovu přinesla vysoké ocenění.

Certifikát - společenská odpovědnost