Hlavní strana Aktuality České firmy na fóru "Atomex – Evropa 2017" prezentovaly své možnosti při dodávkách do objektů Rostomu

České firmy na fóru "Atomex – Evropa 2017" prezentovaly své možnosti při dodávkách do objektů Rostomu

Datum: 22. 11. 2017

Zdroj: parlamentnilisty.cz

20. – 21. listopadu 2017 proběhlo v Budapešti Evropské fórum dodavatelů jaderného průmyslu "Atomex – Evropa 2017".

Zahájení se zúčastnil ministr projektů, výstavby a provozu JE Paks-2 bez portfeje János Süli a první náměstek generálního ředitele, ředitel Bloku rozvoje a mezinárodního obchodu Státní korporace Rosatom Kirill Komarov. Zkušenosti českých společností prezentoval Josef Perlík, zástupce předsedy Aliance české energetiky a generální ředitel Škoda JS. 

V úvodním proslovu vystupující poukázali na důležitost jaderné energetiky při plnění globálních cílů ve snižování emise CO2 do atmosféry v rámci Pařížské dohody o klimatických změnách. "Jaderná energetika, víc než jakákoliv jiná, odpovídá kritériím energetiky budoucnosti. A při tom nepředstavuje alternativu jiným zdrojům čisté generace. Slunce, vítr, voda a atom se vzájemně doplňují a posilují a mohou se stát základem světové bezuhlíkové rovnováhy. Atomový průmysl kromě toho znamená silný sociálně-ekonomický stimul pro rozvoj zemí a regionů a hraje důležitou roli v zvyšování kvality lidského života," poznamenal Kirill Komarov. 

Zvláštní pozornost v rámci obchodního programu fóra byla věnována nákupním operacím, plánovaným v rámci projektu výstavby JE Paks-2. 

"Z našeho pohledu je otázka lokalizace velmi důležitá. V tomto projektu se spoléháme na aktivní účast maďarských a jiných evropských společností. Je to velký společný projekt, kterého již má základy. Nyní probíhá soutěž na dodávku turbogenerátorů pro JE Paks-2. Do konce roku 2018 vyhlásíme minimálně 15 tendrů v celkové hodnotě asi 2 miliardy eur. V rámci těchto nákupních operací budou určeni dodavatelé nejenom pro realizaci stavebných a montážních prací, ale i pro dodávky zařízení a součástek. Tendry pro projekt Paks-2 se budou realizovat přísně v souladu se standardy Evropské unie. Informace o soutěžích budou zveřejňovány na speciálních elektronických portálech a v masmédiích. Jako potenciální dodavatel projektu se může rovnoprávně zúčastnit jakákoliv zainteresovaná firma," doplnil K. Komarov. 

Také zdůraznil, že sféra spolupráce s evropskými společnostmi není omezená jenom na projekt Paks-2. Státní korporace spoléhá na aktivní účast evropských společností i u jiných zahraničních projektů Rosatomu. 

České společnosti reprezentovala Aliance české energetiky, která sjednocuje české závody z oblasti projektování, výroby, dodávek a montáže v jaderné energetice. Perlík ve své prezentaci informoval o práci, kterou české firmy provedly během přípravy nabídky v rámci již dříve vyhlášeného tendru na rozšíření JE Temelín a připomenul fakt, že v té době měly české firmy potenciál, aby dosáhly 70% úrovně lokalizace. "České firmy mají zkušenosti v oblasti výroby komponent pro jaderný ostrov, a v průběhu přípravy nabídky pro JE Temelín získali know-how projektování a řízení projektů s pomocí technologie Multi-D, kterou používá Rosatom. Také ve spolupráci s Rosatomem přizpůsobili ruský projekt tak, aby odpovídal českým a evropským standardům a připravovali dokumentaci pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost," řekl Perlík. 

"Projekt JE Paks-2 znamená pro české firmy potenciál nejenom v oblasti projektování a dodávek jednotlivých komponent, ale i při realizaci komplexních projektů. Díky dříve získaným zkušenostem z práce v různých zemích s různou legislativou, české společnosti mohou využít těchto zkušeností i při převodu dokumentace z ruského normativního prostředí do maďarského," zdůraznil Perlík. 

Fóra se zúčastnili delegáti českých firem, jako například Sigma Group, ÚJV Řež, Škoda Praha, ALVEL, ČEB, Kabelovna Kabex, Doosan Škoda Power, ZPA Pečky, Rolls-Royce, ZK-Termochem a ZAT. 

Fórum se koná v Maďarsku už podruhé. Zúčastnilo jej se přibližně 150 maďarských a jiných evropských společností. Cílem fóra je posílení a rozšíření oblastí spolupráce podniků Rosatomu a evropských společností, hledání nových dodavatelů a také zvýšení informovanosti dodavatelů o existujících požadavkách nákupní činnosti podniků Rosatomu a možnostech účasti evropských společností v tendrech v rámci projektů podniků ruského jaderného průmyslu. 

Celý druhý den fóra byl věnován individuálním setkáním ve formátu B2B. 

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 300 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování. 

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících 18,3 procenta veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. 

Rosatom zaujímá přední pozici na světovém trhu s jadernými technologiemi. Desetileté portfolium exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.