Hlavní strana Aktuality ANKETA E15

ANKETA E15

Datum: 3. 1. 2018

Zdroj: E15

Josef Perlík, generální ředitel ŠKODA JS

Co v roce 2018 nejvíc ovlivní váš byznys?

Byli bychom rádi, kdyby vláda rozhodla o způsobu výběru dodavatele a financování výstavby nových jaderných zdrojů v ČR. Je to klíčová otázka nejen pro české podniky odvětví jaderné energetiky, ale zejména pro zajištění dostatečných dodávek elektřiny pro ekonomiku i obyvatele, energetické bezpečnosti a soběstačnosti, ochrany životního prostředí. Ve společnosti ŠKODA JS máme dostatek zakázek na příští období, zatím většinu obratu realizujeme v exportu, ale rádi se vrátíme ve větší míře na domácí trh, kde budou naše zkušenosti a potenciál potřebné.

Čeho se v roce 2018 nejvíce obáváte?

Dalšího váhání v řešení naléhavých otázek energetické bilance v perspektivě dvou desítek let. Potřeba rozhodnutí a rychlého zahájení prací je opravdu vysoká.

Kolik peněz hodláte v roce 2018 investovat do rozvoje svého byznysu?

Každoročně investujeme do rozvoje desítky miliónů korun, jinak bychom se nemohli udržet přes šedesát let na špici oboru. Jen v roce 2016 jsme do obnovy zařízení a vybavení společnosti, na pořízení a opravy investičního majetku vynaložili přes sto miliónů korun. Obdobný trend zachováme i v příštím roce.

Budete v roce 2018 nabírat, nebo propouštět zaměstnance?

Počet zaměstnanců společnosti je již několik let stabilizován na úrovni kolem 1100. Toto číslo může drobně kolísat v závislosti na vývoji největších projektů, na nichž participujeme, ale zůstane stabilní. V případě, že padne rozhodnutí o zahájení prací na výstavbě nových jaderných zdrojů, věříme, že spolu s dalšími českými firmami se na nich budeme v široké míře podílet, a to se perspektivně odrazí i na růstu počtu zaměstnanců. V opačném případě očekáváme udržení stávajícího stavu.