Hlavní strana Integrovaný systém řízení Akreditované laboratoře

Akreditované laboratoře

Zkušební laboratoř defektoskopie

Laboratoř zajišťuje kontroly v metodách RT - prozařování, UT - kontrola ultrazvukem, MT - magnetická metoda prášková a PT - metoda kapilární pro oba provozy firmy. Obecné postupy metod jsou popsány v prováděcích směrnicích, jejichž nedílnou součástí je příloha, obsahující výčet prováděcích a vyhodnocovacích norem.

 • Osvědčení o akreditaci

  Osvědčení o akreditaci

  Laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025 od roku 2004.

 • Směrnice S03 - Zkouška ultrazvukem

  Směrnice S03 - Zkouška ultrazvukem

  zkoušky svarů a základních materiálů provádíme digitálními přístroji od výrobců GE Inspection Technologies - Krautkrämer a Olympus. V příloze všech směrnic uvádíme normy a předpisy, které naše laboratoř aplikuje. Jde jak o platné Evropské normy, tak předpisy našich zákazníků.

 • Směrnice S04 - Zkouška prozařováním

  Směrnice S04 - Zkouška prozařováním

  prozařování svarů rentgeny 200 ÷ 450 kV do tloušťky 80 mm, pro tloušťky do 100 mm pak izotop iridium - 192Ir, nad 80 mm do 200 mm a na kontrolu odlitků je využíván průmyslový Betatron 22 keV.

 • Směrnice S05 - Zkouška kapilární metodou

  Směrnice S05 - Zkouška kapilární metodou

  provádíme kapilární zkoušky svarů, svarových ploch a návarových ploch, povrchů výrobků barevnou i fluorescenční metodou

 • Směrnice S06 - Zkouška magnetickou metodou práškovou

  Směrnice S06 - Zkouška magnetickou metodou práškovou

  provádíme zkoušky svarů, svarových a návarových ploch, odlitků, obrobků magnetickým jhem, nebo na stabilních magnetických stolech metodou černou polévací, nebo fluorescenční