Certifikáty

 • ISO 9001:2015

  ISO 9001:2015

  Systém managementu jakosti - projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů a technický servis pro jaderné elektrárny. Projektování, výroba a instalace tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí. Výroba leteckých dílů a komponentů. Řízení a realizace projektů v oblasti Oil & Gas.

 • ISO 14001:2015

  ISO 14001:2015

  Systém řízení ochrany životního prostředí - projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Technický servis pro jaderné elektrárny. Projektování, výroba, instalace, revize a zkoušky tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí. Výroba leteckých dílů a komponentů. Řízení a realizace projektů v oblasti Oil & Gas.

 • OHSAS 18001:2007

  OHSAS 18001:2007

  Tento certifikát je vystaven na základě certifikačního schématu OHSAS 18001 pod SCCM a platí pro následující rozsah činností a služeb: Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů a technický servis pro jaderné elektrárny. Projektování, výroba a  instalace tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí. Výroba leteckých dílů a komponentů.

 • ČSN EN ISO 3834-2:2006

  ČSN EN ISO 3834-2:2006

  Výroba, opravy a montáže v oblasti jaderných systémů, tepelných výměníků, zásobníků, kotlů, tlakových nádob a ocelových konstrukcí

 • AD - 2000 Mekblatt HP0

  AD - 2000 Mekblatt HP0

  Výroba tlakových nádob a jejich dílů.

 • ČSN EN 1090-2:2009

  ČSN EN 1090-2:2009

  Výroba, opravy a montáže ocelových konstrukcí třídy provedení EXC 4

 • EN ISO 3834-2

  EN ISO 3834-2

  Prověření jako výrobce tlakových zařízení podle směrnice o tlakových zařízeních 97/23/ES ve spojení s normou AD 2000 HP 0, jakož i podle normy EN ISO 3834-2

 • CEFRI N° 684 E

  CEFRI N° 684 E

  Sledování dozimetrie (obdržených radiačních dávek) zaměstnanců ŠJS pracujících na JE ve Francii.

 • ISO/IEC 17025:2005

  ISO/IEC 17025:2005

  Zkušební laboratoř defektoskopie - dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 - Provozní kontroly jaderných reaktorů - nedestruktivní zkoušení částí jaderných reaktorů.

 • ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

  ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

  Zkoušky mechanických vlastností a metalografické zkoušky kovových materiálů, zkoušky odolnosti proti mezikrystalové korozi nerezavějících ocelí a nedestruktivní stanovení podílu feritické fáze v austenitických svarových kovech a duplexních ocelí.

 • ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

  ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

  Zkušební laboratoř defektoskopie - dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

 • Osvědčení ČEZ

  Osvědčení ČEZ

  Způsobilost společnosti ŠKODA JS k navrhování, výrobě, dodávkám a instalaci technologických systémů a zařízení, zařízení obnovy systému kontroly a řízení JE Dukovany a servisním činnostem, vymezeným logickými celky Reaktorovna pro ČEZ, a.s.

 • ABOS - zákaznický certifikát

  ABOS - zákaznický certifikát

  Projekce, výroba, montáž, zkoušky materiálů, rekonstrukce, kompletace částí a zařízení jaderného reaktoru a zabezpečování odborných služeb k těmto činnostem v 1. a 2. třídě bezpečnosti dle PAKS (ABOS 1,2). V září 2013 byla platnost certifikátu opět prodloužena.

 • TRV 006

  TRV 006

  Výroba jaderných zařízení - kontejnery typu B. Platnost prodloužena zprávou z auditu do roku 2016.

 • Oprávnění

  Oprávnění

  Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení