Hlavní strana Integrovaný systém řízení Zajištění jakosti

Zajištění jakosti

ŠKODA JS a.s. dlouhodobě úspěšně rozvíjí Integrovaný systém řízení (IMS), který je základním nástrojem pro řízení veškerých firemních procesů. IMS zahrnuje společné řízení požadavků norem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001 a také požadavků CEFRI.

Správná funkčnost integrovaného systému je pravidelně prověřována audity prováděnými dozorovou organizací, interními i zákaznickými audity. Certifikační autorita DNV-GL provádí ve společnosti dozorové audity ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. IMS je auditem třetí stranou také prověřován z hlediska plnění požadavků svářečských standardů ISO 3834-2 a 1090-2.

Zásadní význam ve struktuře IMS mají zákaznické kvalifikace, které potvrzují kvalitu dodávek společnosti. Díky nim je ŠKODA JS a.s. zařazena na seznam vybraných dodavatelů významných zákazníků, což je jedna z klíčových podmínek pro vzájemnou spolupráci.

ŠKODA JS a.s. je kvalifikovaným dodavatelem pro společnosti:

 • ČEZ, a. s. (ČR)
 • Slovenské elektrárne (Slovenská republika)
 • NAEK „Energoatom“ (Ukrajina)
 • EdF (Francie)
 • JE Paks (Maďarsko)
 • OKG - Oskarshamn NPP (Švédsko)
 • Westinghouse Electric (USA)
 • AREVA (Francie)
 • GNS (Německo) a další
 • AKME (Rusko)
 • FORTUM (Finsko)
 • Správy úložišť radioaktivních odpadů (ČR)

ŠKODA JS a.s. splňuje požadavky zahraničních kódů a norem:

 • AD-2000 Merkblatt HP 0, DIN 18800-7 skupina D (Německo)
 • TRV 006 (TÜV, Německo) – výroba jaderných zařízení – kontejnery typu B
 • ABOS (JE Paks, Maďarsko) – jaderné zařízení
 • CEFRI (Francie)
 • RCC-M (Francie)
 • KTA (Německo)
 • TBM / KBM (Švédsko)

Společnost je certifikována pro svařování podle dalších norem:

 • ČSN-EN-ISO 3834-2 (svařování jaderného zařízení)
 • DIN 18800-7 (velký svářečský průkaz)

Zajištění jakosti na zakázkách a projektech

Vedle standardních činností při zajišťování kvality zakázek ve vlastní výrobě (sledování příčin vzniku neshod a odchylek a hledání účinných preventivních opatření k eliminaci jejich opakování) jsou prováděny pravidelné audity a inspekce kvality u tuzemských dodavatelů a dodavatelů ze Slovenska, Francie a Německa.

Kvalifikace pracovníků technické kontroly je udržována v souladu s požadavky legislativy pro nedestruktivní zkoušení ČSN EN ISO 9712, české legislativy (vyhl. 309/2005 Sb.) a také v souladu s interní dokumentací IMS.

Zkušební laboratoř Defektoskopie

Defektoskopické kontroly jsou nedílnou součástí výrobního procesu a jsou jednou ze základních podmínek plnění přísných kritérií kvality výrobků pro jadernou energetiku, u nichž je kladen důraz na jadernou bezpečnost.

Zkušební laboratoř defektoskopie akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025 prochází pravidelným dozorovým auditem Českého institutu pro akreditaci. Re-certifikace jednotlivých pracovníků probíhá pravidelně po deseti letech v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9712.

Fotogalerie k tématu