Hlavní strana O společnosti Reference

Reference

Společnost ŠKODA JS a.s. vyrobila a dodala v letech 1965 – 1993 celkem 21 reaktorů typu VVER 440 a 3 reaktory typu VVER 1000. Pro mnohé bloky – především ve střední a východní Evropě, byla společnost finálním dodavatelem systémů primárního okruhu a palivového hospodářství.

Společnost vyvinula, vyrobila a dodala celou řadu zařízení určeného pro jaderné elektrárny, a to jak pro jejich spolehlivý a bezpečný provoz, tak pro manipulaci, skladování, opravy či modernizaci.

ŠKODA JS a.s. se za dobu své existence stala tradičním dodavatelem zařízení jako jsou např. vnitřní části reaktorů (od roku 1965), pohony řídicích tyčí (od roku 1980), utahováky přírubových spojů (od roku 1982), hermetické kabelové průchodky (od roku 1993), kompaktní skladovací mříže (od roku 1993), kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva (od roku 1995) aj.

Inženýring

Investiční inženýring - projekty jaderných elektráren

 
Typ reaktoru Počet kusů Jaderná elektrárna
HWGCR (1500MWe) 1 Bohunice A1 (Slovensko)
VVER 440 / V-213 21 Pakš (Maďarsko), Bohunice V2 (Slovensko), Dukovany (ČR), Nord (Německo), Ziarnowiec (Polsko), Mochovce (Slovensko)
VVER 1000 / V-320 3 Belene (Bulharsko), Temelín (ČR)

Investiční inženýring - další projekty

 
Předmět dodávky Počet kusů Země koncového zákazníka
Výzkumné a experimentální reaktory 7 Česká republika
Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany 1 Česká republika
Rekonstrukce závodu na přepracování zemního plynu 1 Rusko

Výroba

Výroba zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER a RBMK

 
Předmět dodávky Počet kusů Země koncového zákazníka
Pohony regulačního orgánu PRO 1000 ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Německo, Ukrajina
Lineární krokové pohony LKP 1200 ČR, Ukrajina, Bulharsko
Pohony RBMK 58 Litva
Hermetické kabelové průchodky více než 2000 ČR, Slovensko, Ukrajina
Kanály měření neutronového toku více než 1800 ČR, Maďarsko, Slovensko
Utahováky hlavního přírubového spoje reaktoru VVER 13 ČR, Slovensko, Maďarsko, Německo, Bulharsko
Utahováky - ostatní typy 14 ČR, Slovensko, Finsko, Ukrajina, Maďarsko, Bulharsko

Výroba zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

 
Předmět dodávky Počet kusů Země koncového zákazníka
Opěrný rám tlakové nádoby reaktoru PWR 1 Francie
Vnitřní části reaktoru BWR – plášť a mříž aktivní zóny 2 Švédsko
Rekombinátory vodíku 4 Tchaj-wan
Utahovák matic hlavního přírubového spoje reaktoru ABWR 2 Tchaj-wan
Sušiče páry reaktoru BWR 2 Finsko
Podpěrný rám tlakové nádoby reaktoru EPR 1 Finsko
Manipulátor vnitřních částí reaktoru EPR 1 Finsko
Vnitřní části reaktoru EPR 2 Finsko, Čína
Připravek pro manipulaci se šachtou reaktoru EPR 1 Finsko
Zařízení pro vyvážení kontejnerů s použitým palivem 1 Francie

Skladování použitého jaderného paliva

 
Předmět dodávky Počet kusů Země koncového zákazníka
Kompaktní skladovací mříže pro palivo z reaktorů VVER 440 a VVER 1000 více než  11 000* ČR, Slovensko, Ukrajina
Kompaktní skladovací mříže pro palivo z reaktorů PWR a BWR více než 1000* Jižní Korea, Německo
Kontejnery pro transport a skladování vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů více než 400 ČR, Německo, Litva, Bulharsko, Švýcarsko, USA
* počet skladovaných palivových souborů

Servis

Společnost ŠKODA JS a.s. klade velký důraz také na podporu a servis provozovaných jaderných elektráren. Mezi tradiční činnosti poskytované společností ŠKODA JS a.s. patří zejména provozní kontroly tlakové nádoby reaktoru a hlavního cirkulačního potrubí či činnosti z oblasti opravárenství jako je výměna trubkovnic bloku ochranných trub, seismické zodolnění primárního okruhu a mnoho dalších. Servisní týmy ŠKODA JS a.s. postupně rozšiřují spektrum poskytovaných činností především při údržbě šesti českých jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně.