Hlavní strana Výrobky a služby Servis pro jaderné elektrárny

Servis pro jaderné elektrárny

Servis pro jaderné elektrárny

ŠKODA JS a.s. poskytuje provozovaným elektrárnám široký rozsah služeb pro jejich spolehlivý provoz. Zákazníkovi jsou nabízeny komplexní pokročilá řešení pro vysoce efektivní provoz jaderných bloků po celou dobu jejich životnosti, unikátní know-how a rozsáhlé zkušenosti s výrobou komponent reaktorů typu VVER, a operativní servis v oblasti údržby a modernizace jaderných elektráren.

Nejvýznamnějším obchodním případem je v současnosti komplexní údržba logického celku Reaktorovna pro všechny české bloky, tzn. čtyři bloky VVER 440 elektrárny Dukovany a dva bloky VVER 1000 elektrárny Temelín. K dalším pravidelným činnostem patří práce na řízení  životnosti významných komponent včetně provádění periodických kontrol tlakových nádob reaktorů, pevnostní, teplotní a radiačních výpočty, a rovněž vývoj nových zařízení pro retrospektivní dozimetrii a jejich úspěšná realizace na jaderných elektrárnách.

Servisní služby jsou poskytovány jaderným elektrárnám v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, v Bulharsku, na Ukrajině, v Arménii a Finsku. Rozsah nabízených činností společnost neustále rozšiřuje.

Servisní potřeby provozovatele jaderné elektrárny jsou rozděleny do tří skupin: