Hlavní strana Výrobky a služby Skladování použitého jaderného paliva

Skladování použitého jaderného paliva

Skladování použitého jaderného paliva

Jednou z klíčových aktivit společnosti ŠKODA JS a.s. je výroba zařízení pro hospodaření s použitým jaderným palivem.

Po vyjmutí z reaktoru je nutno palivo bezpečně skladovat nejprve ve skladovacím bazénu a později v tzv. meziskladu. Do první skupiny technologie patří kompaktní skladovací mříže, které slouží pro krátkodobé „mokré“ uložení použitého paliva po dobu 5-8 let, a dále transportní a skladovací kontejnery, sloužící pro střednědobé „suché“ skladování použitého paliva po dobu několika desítek let.

ŠKODA JS a.s. má více než dvacetileté zkušenosti s konstrukcí, výrobou a montáží tohoto zařízení, které bylo dodáno zákazníkům nejen v Evropě, ale i v USA a jihovýchodní Asii.