Komponenty čerstvého paliva

Díky vysokým odborným znalostem z testování palivových souborů VVER se ŠKODA JS a.s. stala dodavatelem komponentů čerstvého paliva, tzv. hlavic a patic pro jaderné elektrárny typu VVER 1000. Podle projektu firmy Westinghouse Electric vyrobila ŠKODA JS a.s. již několik stovek párů tohoto zařízení, které je určeno zejména pro české a ukrajinské jaderné elektrárny.

Účel patice:

  • udržovat polohu palivového článku ve spodní desce aktivní zóny
  • nést velká zatížení od vnitřních částí reaktoru, pružiny hlavice a hmotnosti samotného palivového článku
  • rovnoměrně rozdělovat tok chladiva přes svazek palivových tyčí nad dolní hlavicí

Účel horní hlavice:

  • udržovat polohu palivového článku v horní desce aktivní zóny
  • poskytovat prvotní vedení regulačních tyčí zasouvaných do vodících trubek skrze horní hlavici
  • rozdělovat tok chladiva do výstupních otvorů v horní desce aktivní zóny
  • umožnit expanzi palivových článků vzhledem k délce aktivní zóny (expanze je způsobena vlivem teploty a neutronového toku)

Fotogalerie k tématu