Dokončili jsme výpočty pro palivo se zvýšeným obohacením určené pro JE Dukovany

Stali jsme se jedním z významných subdodavatelů v projektu dolicencování paliva označovaného zkratkou Gd2M+ pro jadernou elektrárnu Dukovany. Tým odboru Výpočty pro EDU dlouhodobě odvádí skvělou práci, díky čemuž jsme si vybudovali vynikající vztahy s kolegy z palivového cyklu ze společnosti ČEZ a mimo jiné získali i tuto zakázku.

Výstupem projektu zastřešeného ČEZ, a.s. je ucelená provozní bezpečnostní zpráva pro daný typ paliva, která bude předložena ke schválení na SÚJB. Ten následně vydá povolení k zavezení a provozu paliva se zvýšeným průměrným obohacením na palivovou kazetu na úroveň 4,76 wt% U-235.

V čem konkrétně spočívá role ŠKODA JS odhaluje ředitel divize Inženýring a SKŘ Petr Kryl: „Naši kolegové analyzovali, jaký vliv bude mít nové palivo na reaktor. K takovému posouzení provádíme řadu výpočtů a analýz – termodynamických, fyzikálních, radiačních i pevnostních. Analyzují se rovněž vlastnosti a chování nového paliva. Při zavádění nového paliva do provozu tak máme naprosto zásadní roli," uvedl Kryl.

Vedoucí odboru Výpočty Jiří Jeník doplňuje, že se nejedná o ojedinělou akci, nýbrž o součást dlouhodobé strategie: „Celosvětovým trendem je provoz jednotlivých kampaní s co největším počtem efektivních dní. Ve společnosti ČEZ se rozhodli tento trend na EDU rovněž sledovat. Proto se v současné době již reálně uvažuje o prodlužování palivových kampaní z ročních délek na patnáctiměsíční cykly. Z hlediska ekonomiky provozu se pak jeví jako výhodné zavést nový typ paliva označovaný jako PK3+. K naší účasti na zavedení paliva PK3+ máme pomyslně nakročeno.”

Loading...