Důležité odkazy

Ochrana osobních údajů

Politika integrovaného systému řízení

Politika bezpečnosti informací

Personální politika

Oznámení a výzva akcionářům

Obchodní podmínky a požadavky na dodavatele

Seznam vyloučených taveb

Přeshraniční fúze sloučením

Zveřejněno dne 13.6.2019

 

CANUT - Center for Advanced Nuclear Technologies

Saut 3.1

Program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou

Projekty výzkumu a vývoje

Dokončení 3. a 4. bloku JE Mochovce

2. fáze, Slovensko