Jaderná energetika je i do budoucna celosvětově stabilním zdrojem výroby elektřiny

Jaderné technologie formovaly dějiny lidstva ve druhé polovině dvacátého století. Nemáme nic, co by se dnes s jadernou energetikou dalo srovnávat. Je spolehlivá, ekologická, bezpečná a výkonná. Jsem rád, že naše společnost je lídrem této oblasti a jsem přesvědčen, že minimálně ve dvacátém prvním století bude jaderná energetika stále nejlepší volbou.

František Krček, generální ředitel

Zkoušky kontejneru ŠKODA 1000/19 na 2. bloku JE Temelín

Jaderné technologie formovaly dějiny lidstva ve druhé polovině dvacátého století. Nemáme nic, co by se dnes s jadernou energetikou dalo srovnávat. Je spolehlivá, ekologická, bezpečná a výkonná. Jsem rád, že naše společnost je lídrem této oblasti a jsem přesvědčen, že minimálně ve dvacátém prvním století bude jaderná energetika stále nejlepší volbou.

Já jsem si tento obor vybral při studiu na vysoké škole. Částečně to bylo dáno vlivem tak výjimečné osobnosti, kterou byl pan profesor František Dubšek, ale hlavně vírou v budoucnost a potenciál jaderné energetiky. Měl jsem to štěstí, že jsem po ukončení studia v roce 1996 nastoupil na Jadernou elektrárnu Temelín, kde jsem měl jedinečnou příležitost se osobně účastnit tak impozantního díla, jakým rozhodně výstavba a spouštění nového jaderného bloku je. Měl jsem možnost učit se od mistrů svého oboru, kteří měli mnohaleté zkušenosti z výstavby bloků v Československu. Pracovali jsme v prostředí, kdy málokdo věřil v náš úspěch. O to sladší byl pocit, když jsme na prvním bloku dodali do sítě první elektrickou energii. Svým způsobem závidím kolegům z divize Slovensko, kteří jsou na tom dnes podobně. A přeji si, aby tyto pocity mohli zažívat i naši další nástupci a samozřejmě ideálně při výstavbě nového jaderného zdroje v České Republice.

Podílíme se na výstavbě, provozu, údržbě a modernizaci jaderných bloků

Tým montážníků při ustavování tlakové nádoby reaktoru VVER 440 na 3. bloku JE Mochovce

Již téměř 65 let působíme v oboru, který je příkladem toho, jak lze výsledky vědeckých výzkumů využít v širokém měřítku v praxi. Ke konci roku 2019 bylo ve 30 státech světa podle statistik Světové jaderné asociace v provozu 444 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 395 756 MWe. Ve výstavbě je jich 55 v 17 zemích. V Evropské unii z jaderných elektráren pochází přibližně jedna třetina vyrobené elektřiny. V rámci celé Evropy se jaderné elektrárny staví v Bělorusku, Finsku, Francii, v Rusku a na Slovensku, výstavba se připravuje v Bulharsku, České republice, Finsku, Litvě, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Spojeném království, Turecku a na Ukrajině. V České republice z jádra pochází přibližně třetina vyrobené elektrické energie, počítá se s tím, že tento podíl bude s ukončením životnosti uhelných zdrojů stoupat přes 50 %.

Kompletní modernizace systémů kontroly a řízení na JE Dukovany

Na všech šesti reaktorech v ČR jsme se výrazně podíleli při jejich výrobě, montáži a uvádění do provozu. Nyní zajišťujeme jejich kompletní údržbu a modernizaci, přispěli jsme k prodloužení jejich životnosti i zvýšení výkonu, řešíme spolu s provozovatelem obvyklé i nové úkoly při zajištění provozu. Jsme rádi, že byl určen harmonogram prací na přípravě budování nových jaderných zdrojů. Při přípravě celkové nabídky na dostavbu elektrárny Temelín v letech 2009–2014 jsme si ověřili a prokázali, že dokážeme zvládnout takový komplexní a náročný projekt. Na JE Mochovce si dnes osvojujeme práci v podmínkách nejnovější evropské legislativy a technických norem, jsme jednou ze dvou firem, které dnes mají s takovým projektem zkušenost. Jsme přesvědčeni, že budeme mít příležitost uplatnit své zkušenosti a know-how při výstavbě nových kapacit v České republice.

Jsme připraveni přispět k tomu, aby Česká republika disponovala moderním a efektivním energetickým mixem složeným z jaderných zdrojů, plynových a paroplynových elektráren, vodních zdrojů a rostoucího podílu obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky.

Nabízíme jistotu a perspektivu

Tým projektantů nad plány

Jedním z našich klíčových parametrů je kontinuita. Patříme celosvětově k nejstarším a současně k nejmodernějším firmám v oboru. Umíme čerpat ze zkušeností vlastních i ostatních společností a technologických řešení, umíme na ně navazovat a rozvíjet je. Sledujeme vývoj a aktivně se na něm podílíme.

Náš tým se formoval v průběhu tohoto vývoje. Klíčovým faktorem bylo a je sdílení zkušeností a předávání znalostí. Podstatná část naší dnešní konkurenční výhody nespočívá ve strojích a počítačích, spočívá právě v síle kolektivu firmy. Máme rádi svoji práci, věříme v její perspektivu a umíme za ni vzít.

Vyvíjí se i jaderná energetika a přicházejí nové zdroje, postupně končí reaktory vybudované v předchozích desetiletích. Ukončování jejich životnosti, vyřazování (decommissioning) bude také součástí oboru v nadcházejících letech. Podílíme se na takovém projektu ve slovenských Jaslovských Bohunicích. S obměnou reaktorového parku jaderných elektráren bude přibývat i příležitostí na tomto poli.

Můžeme tedy dnes svým zaměstnancům i našim budoucím kolegům, kteří se pro práci s námi teprve připravují či rozhodují, nabídnout jistotu moderní firmy ve špičkovém technologickém oboru a se zajištěnou perspektivou přesahující určitě polovinu 21. století.