Naše budoucí prosperita vyžaduje nové přístupy k firemní strategii, stále stojí na našich lidech

Budoucí prosperita ŠKODA JS vyžaduje, abychom se nesoustředili pouze na aktuální dění a projekty, ale dobře se připravili na to, co teprve přichází.

Martin Müller, ředitel divize Inženýring a SKŘ

Inženýring je obor, který se zabývá aplikováním vědeckých a matematických principů na návrh, vývoj, stavbu a údržbu technologií, systémů a zařízení. Inženýři hrají klíčovou roli při řešení mnoha problémů současného světa, od klimatických změn a energetické účinnosti po zdravotní péči, informační technologie a dopravu.

Inženýring zahrnuje mnoho specializací, včetně strojírenství, elektrotechniky, informatiky, stavebnictví a dalších oblastí. Inženýři často pracují v týmech a spolupracují s dalšími odborníky, jako jsou architekti, designéři, vědci a technici, aby vyřešili složité problémy. Inženýring se neustále vyvíjí a mění se, aby mohl řešit nové výzvy a využívat nové technologie jako například digitalizaci a umělou inteligenci: Vývoj digitálních technologií a umělé inteligence ovlivňuje všechny oblasti inženýrství. Inženýři využívají moderní softwarové nástroje pro návrh a simulaci a využívají umělou inteligenci k optimalizaci systémů a řešení složitých problémů.

Inženýring je velmi důležitý pro oblast energetiky, protože zahrnuje návrh, vývoj a optimalizaci technologií pro výrobu, distribuci a využití energie. Inženýři pracují na vytváření nových a inovativních řešení, které pomáhají zvyšovat efektivitu a snižovat náklady v oblasti energetiky. Inženýring je důležitý také v oblasti energetického managementu. Inženýři navrhují a implementují řešení pro využívání energie v průmyslu, obchodu a domácnostech. Cílem je snížit spotřebu energie a náklady na energii, a tím pomoci chránit životní prostředí a zlepšit hospodářskou výkonnost.

Současný stav v energetice lze charakterizovat několika klíčovými faktory:

  1. Růst poptávky po energii – s rozvíjejícími se ekonomikami a stále větším počtem obyvatel na světě se zvyšuje poptávka po energii. Podle Mezinárodní agentury pro energii se odhaduje, že celosvětová poptávka po energii by mohla do roku 2040 narůst o 25 %.
  2. Zvýšené povědomí o klimatických změnách – s rostoucím povědomím o klimatických změnách se zvyšuje tlak na snížení emisí skleníkových plynů. Tento tlak ovlivňuje rozhodování v energetických společnostech, vládách i mezinárodních organizacích.

Celkově lze říci, že energetika se nachází v období rychlých změn a přechodů. Rozvíjející se ekonomiky a zvyšující se poptávka po energii vytváří tlak na hledání nových a inovativních zdrojů energie.

Inženýring je společně s výrobou a servisem jaderných elektráren pilířem a nedílnou součástí ŠKODA JS. Spolu tvoří triangulární model, na němž je založena kvalifikace a konkurenceschopnost společnosti, podporuje nová řešení v těchto oborech, navrhuje nové cesty řešení úkolů a pomáhá implementovat nejnovější vědecké a technické poznatky.  

Situace v energetice je velice dynamická a v poslední době někdy i těžko předvídatelná, což ukázaly i roky 2022 a 2023. Prioritním úkolem ŠKODA JS a.s., včetně divize Inženýring a SKŘ je pomoci při zajištění výroby elektrické energie pocházející z bezpečných a spolehlivých zdrojů, které jsou v souladu se životním prostředím. Tato klíčová kritéria, včetně požadavku na nízké provozní náklady, jsou naplňována jadernými zdroji.

Budoucí prosperita ŠKODA JS vyžaduje, abychom se nesoustředili pouze na aktuální dění a projekty, ale dobře se připravili na to, co teprve přichází.

Divize Inženýring a SKŘ má dlouhodobé zkušenosti jak s komplexní realizací velkých investičních zakázek (jako např. Obnova systému kontroly a řízení na JE Dukovany, Dostavba JE Mochovce 34), tak i menších projektů realizovaných nejenom v Česku a na Slovensku, ale i v dalších státech Evropy, Latinské Ameriky a Asie. Dlouhodobým cílem ŠKODA JS a tím i divize Inženýring a SKŘ je stát se pilířem české jaderné energetiky, poskytovat v tuzemském i mezinárodním měřítku špičkové inženýringové a projekční služby a analytickou podporu stávajícím zařízením a samozřejmě podílet se na výstavbě nových jaderných bloků.

Klíčovou inženýringovou zakázkou pro ŠKODA JS a.s. i nadále zůstává projekt Dostavby EMO34. Zkušenosti získané projektovým týmem na Dostavbě EMO34 mají strategický význam pro řešení budoucích komplexních projektů jako je například výstavba nových jaderných bloků v České republice. Z menších projektů je třeba zmínit např. dodávky Modernizovaných polárních mostových jeřábů pro dva bloky Jižněukrajinské elektrárny, projekt Havarijního snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na celkem 11 blocích ukrajinských elektráren, projekt Záměny podružných rozvaděčů na elektrárně Dukovany, projekt Dodatečných opatření pro zvládání těžkých havárií na elektrárně Temelín či Digitalizace projektů v rámci 3D (SW – E3D) pro zákazníka ČEZ.

Divize Inženýring a SKŘ se rovněž významnou měrou podílí na úspěšné realizaci projektů v rámci divize Servis JE (např. na Úpravě tras trvalého odkalu parogenerátoru) a divize Jaderné zařízení (např. Rekonstrukce uzlu měření tlaku v meziprostorech přírub horního bloku reaktoru – termočlánky, kanály měření neutronového toku a pohony regulačních orgánů).

Kromě tradičních dodávek systémů pro elektrárny typu VVER se vydáváme dalšími cestami, na nichž v budoucnosti chceme uspět. Příležitosti hledáme v různých oblastech: malé modulární a výzkumné reaktory, modernizace strojů manipulujících s jaderným palivem, komplexní dodávky potrubních systémů včetně jejich naprojektování a výpočtů, dodávky systémů pro zvýšení bezpečnosti elektráren, analýzy a experimentální měření nového jaderného paliva, služby a dodávky spojené s koncem palivového cyklu a další.

Budoucí prosperita ŠKODA JS vyžaduje, abychom se nesoustředili pouze na aktuální dění a projekty, ale dobře se připravili na to, co teprve přichází. Hlavní kroky jsme zahájili. Nyní záleží na naší vytrvalosti a píli, abychom současné i budoucí zákazníky přesvědčili, že partnerství s námi jim přinese úspěch. Divizi Inženýring a SKŘ tvoří tým vysoce motivovaných zaměstnanců. Všechny naše úspěchy, stojí na našich lidech.