Naše budoucí prosperita vyžaduje nové přístupy k firemní strategii, stále stojí na našich lidech

Budoucí prosperita ŠKODA JS vyžaduje, abychom se nesoustředili pouze na aktuální dění a projekty, ale dobře se připravili na to, co teprve přichází.

Petr Kryl, ředitel divize Inženýring a SKŘ

V souvislosti s politickými rozhodnutími a tlaky na snižování objemu elektřiny vyráběné jadernými i konvenčními zdroji (uhlí, plyn) potřebujeme alternativně přistupovat k firemní strategii i našim dosavadním směrům podnikání. Situace v energetice je obecně dynamická a špatně předvídatelná - a s poklesem objemu energetických investičních zakázek se proměňují jejich parametry a charakter. Nad velkými investičními projekty převládají menší obchodní případy s kratší dobou realizace.Tato situace může přinášet starosti a obavy o budoucnost, ale zároveň je výzvou k odvaze zkoumat nové cesty a možnosti.

_CHA4997+

Flexibilita, často skloňovaná v médiích i v prezentačních materiálech firem jako důležitá hodnota a konkurenční výhoda, se v současnosti stává reálně nutnou podmínkou pro přežití společnosti a setrvání na trhu. Zároveň nás tato situace nutí posilovat naši schopnost efektivně zvládat větší množství menších projektů současně. Pro “malé” projekty je třeba zajištění většiny funkcí, rolí a činností jako pro projekty velké -  avšak s nižšími náklady, což vyžaduje nově a důvtipně promýšlet organizaci prací.

Kromě tradičních dodávek velkých investičních celků pro elektrárny typu VVER se vydáváme dalšími cestami, na nichž v budoucnosti chceme uspět. Příležitosti hledáme v různých oblastech: malé modulární a výzkumné reaktory, modernizace strojů manipulujících s jaderným palivem, komplexní dodávky potrubních systémů včetně jejich naprojektování a výpočtů, dodávky systémů pro zvýšení bezpečnosti elektráren, analýzy a experimentální měření nového jaderného paliva, služby a dodávky spojené s koncem palivového cyklu a další.

Budoucí prosperita ŠKODA JS vyžaduje, abychom se nesoustředili pouze na aktuální dění a projekty, ale dobře se připravili na to, co teprve přichází.

Naším současným cílem je zapojení ŠKODA JS do výstavby nových jaderných bloků v Evropě a blízkém okolí. Stále je nám nejbližší technologie VVER, kde, díky naší aktivní roli v přípravě nabídky na dostavbu elektrárny Temelín v letech 2009 až 2014, detailně známe nový typ bloku VVER 1200. Máme tudíž předpoklady usilovat o získání inženýrských projektů při výstavbě elektráren Hanhikivi - 1 (Finsko), Paks II (Maďarsko) či Akkuyu (Turecko). Kromě toho jsme připraveni se významně podílet na přípravě a výstavbě nového jaderného zdroje v Česku.

Kopie souboru ENEL MOCHOVCE TLAKOVA NADOBA PRESS (6 of 56)

Soubor našich technických znalostí je ovšem pouze podmínkou nutnou, nikoliv postačující. K získání zakázek vede jen týmové zacílení: vytipování vhodných technických celků či uzlů, stanovení vhodné strategie nabízení, vytrvalé posilování naší pozice u potenciálních zákazníků a investorů, nalezení vhodných partnerských seskupení. Hlavní kroky jsme zahájili. Nyní záleží na naší vytrvalosti a vynalézavosti, abychom potenciální zákazníky přesvědčili, že partnerství s námi jim přinese budoucí úspěch. Vím, že předpokladů pro to v naší nedávné současnosti i minulosti máme více než dostatek.  

Všechny naše úspěchy, i ty budoucí, stojí na našich lidech. Právě oni každý den vytvářejí pověst a silné jméno ŠKODA JS. Z generace na generaci si jednotliví kolegové i týmy předávají zkušenosti a dovednosti oboru jaderného strojírenství. Oboru, u jehož zrodu jsme ve střední a východní Evropě stáli, a na jehož rozvoji jsme se výrazně podíleli.

Cením si toho, že moji kolegové jsou skuteční odborníci v našem oboru. Tvoříme tým, který se vzájemně podporuje, který pracuje a tvoří v přátelské atmosféře, kdy pracovní zátěž umíme odlehčit vtipem a legrací. Jsme parta, která se shodne a zvládne i to, co nás zprvu přesahuje

_CHA2646+

ŠKODA JS, to jsou lidé, na které se naši partneři a zákazníci, velcí hráči evropské energetiky, z mnoha důvodů mohou spolehnout. Odborníci, kteří se nevzdávají a dodají to nejlepší řešení. Naši lidé tvoří tu největší konkurenční výhodu, kterou jako společnost máme.

Denně se přesvědčuji, že náš tým má v zásobě další zdroje úspěchu. Vytrvalost a nasazení, systémové metodické myšlení, ochotu učit se novým věcem, mluvit otevřeně o chybách a problémech - a vůli se z nich poučit. S touto výbavou můžeme čelit protivětru, kterým je dnešní situace v energetice, s velmi rozumnou nadějí na dobrou a zajímavou budoucnost.