Díky svým zkušenostem, praxi a know-how jsme silným a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky.

Servis důležitých komponent jaderných elektráren typu VVER má ve společnosti ŠKODA JS dlouholetou tradici. Díky svým zkušenostem, praxi a know-how jsme silným a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky.

Zdeněk Kratochvíl, ředitel divize Servis JE

Zkoušky kontejneru ŠKODA 1000/19 na 2. bloku JE Temelín

Jádro představuje z hlediska emisí oxidu uhličitého ze všech způsobů výroby elektřiny jednu z nejmenších zátěží pro životní prostředí. Německá spolková republika, která do jisté míry určuje v Evropě směr, se přesto před několika lety rozhodla vydat na cestu bezjaderného energetického hospodářství. Česká republika jde v jaderné energetice proti unijnímu „mainstreamovému“ proudu a dlouhodobě zvažuje dostavbu nových bloků jaderných elektráren. Opakem Německa je také silně projaderná Francie, která je díky jaderným elektrárnám značně nízkoemisní a jako emitent CO2 tak leží daleko pod průměrem EU.

Českou republiku tedy čeká těžké rozhodování o tom, na jaký energetický mix vsadit do budoucna.

I naše firma musí dnes zvažovat směr, jakým by se měla v dalších letech vydat, protože na poli evropské politiky neexistuje jednotný konsenzus a přístup jednotlivých zemí k jádru se výrazně liší. Přes toto všechno v naší firmě ŠKODA JS, která byla u vzniku obou našich jaderných elektráren Dukovany i Temelín, a to od výroby reaktoru, tedy „srdce“ elektrárny, přes jeho výstavbu a instalaci, až po dnešní servis primárního okruhu nemáme pochybnosti o tom, že jaderná energetika je dlouhodobě správným směrem nejen české, ale také evropské energetiky.

Od roku 2008 se staráme o servis obou českých jaderných elektráren Dukovany i Temelín.

Oprava heterogenního svaru na JE Dukovany

V dnešní době je i servis jaderných elektráren čím dál tím obtížnější. Naší výhodou je, že jsme jednou z posledních tradičních českých strojírenských firem, které působí v energetice a mají takzvaný triangulární byznys model – inženýring, výrobu a servis. V naší firmě máme na čem stavět a také proto se od roku 2008 staráme o servis obou jaderných elektráren Dukovany i Temelín, kde fungujeme jako hlavní dodavatel logického celku Reaktorovna. Servis důležitých komponent jaderných elektráren typu VVER má ve společnosti ŠKODA JS dlouholetou tradici a přímým působením na jaderných elektrárnách jsme tak prodlouženou rukou našich kolegů z Plzně.

Neustále se zlepšujeme ve všech oblastech servisu jaderných elektráren.

Servisní práce na 2. bloku JE Temelín

Díky svým zkušenostem, praxi a know-how jsme silným a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky. Neustále se zlepšujeme ve všech oblastech servisu jaderných elektráren, a to od přípravy, přes realizaci, až po kontroly, které jsou dnes mnohem citlivější než dříve. Společnými silami se nám daří připravit a zrealizovat běžné odstávkové práce, ale i řadu unikátních oprav, kde stavíme na dlouhodobém a jedinečném know-how údržby, ale i na špičkové odbornosti a zázemí celé společnosti.

Naše slovo platí!

Servisní práce na horním bloku VVER 440 na JE Dukovany

V naší divizi jsme otevření názorům kolegů a projevujeme si vzájemný respekt. Se zákazníkem uzavíráme nejen smlouvy, ale i partnerství, ve kterých je na prvním místě důvěra a vzájemná spolupráce. Naše slovo platí! Sdílíme informace ve prospěch dlouhodobých partnerství.

Jsem si vědom toho, že v této oblasti je velmi důležité vědět, s jakou technologií na jaderné elektrárně pracujeme a jaké mohou být dopady našich činnosti. Proto je také velmi důležitý leadership! Musíme spolu na všech pozicích vzájemně diskutovat a spolupracovat v oblasti prosazování správných principů práce, a to ne jenom na jaderné elektrárně.