O servisu a výrobě ŠKODA JS se dočtete v novém vydání časopisu Jaderná energie

ŠKODA JS a.s.: Servis není jen údržba

Ing. Zdeněk Kratochvíl

ŠKODA JS, která byla již u vzniku všech českých i slovenských jaderných elektráren (JE) a to od výroby jejich „srdce“, tedy reaktoru, přes jeho výstavbu a instalaci, má dnes na obou našich JE na starost servis tzv. logického celku Reaktorovna (primární okruh). Za poslední dobu bylo vedle standardních prohlídek a úprav realizováno několik technologicky náročných oprav hlavních komponent primárního okruhu, kde byly při řešení oprav  aplikovány poznatky mnoha oborů. V nedávné době to byl například odběr vzorků vnitřního návaru tlakové nádoby reaktoru (TNR), který byl realizován v JE Dukovany. Účelem odběru vzorků je zpřesnění stanovení fluencí rychlých neutronů dopadajících na TNR reaktorů VVER-440, kvalifikace výpočtů fluence v jejím axiálním maximu a v rovině svaru, a rovněž kvalifikace výpočetních postupů pro stanovení fluencí neutronů v oblastech nad AZ reaktoru VVER-440.

Celý článek Zdeňka Kratochvíla, ředitele divize Servis JE ve ŠKODA JS a.s., si můžete přečíst zde.


ŠKODA JS a.s.: Jaderná výroba v roce 2020

Ing. Karel Hegner

Současná výroba jaderných zařízení ve společnosti ŠKODA JS navazuje na bohatou historii, která má počátky v roce 1956. Dlouhodobě důležitou roli si v portfoliu produktů firmy drží pohony regulačních orgánů pro nejrůznější typy reaktorů. Jednou z klíčových výrobních aktivit ŠKODA JS je výroba kontejnerů pro skladování a převoz použitého  jaderného paliva, zářičů i dalšího radioaktivního odpadu či materiálu. ŠKODA JS vyrábí jak kontejnery vlastního designu, tak kontejnery ve spolupráci s německým partnerem.

Celý článek Karla Hegnera, ředitele divize Jaderné zařízení ve ŠKODA JS a.s., si můžete přečíst zde.

Celé číslo časopisu Jaderná energie naleznete zde.