Projekt Paks 2 s naší účastí

Maďarská firma MVM ERBE (obdoba české ČEZ, a. s.) hledala silného partnera s jadernými kompetencemi a našla. Dne 3. června jsme podepsali rámcový kontrakt na inženýrskou podporu společnosti MVM ERBE při posuzování dokumentace a pro povolování JE Paks 2. Za naši společnost stvrdil svým podpisem nadcházející spolupráci obchodní ředitel Miloš Mostecký a za MVM ERBE podepsal předseda představenstva Norbert Korom.

Maďarská firma MVM ERBE (obdoba české ČEZ, a. s.) hledala silného partnera s jadernými kompetencemi a našla. Dne 3. června jsme podepsali rámcový kontrakt na inženýrskou podporu společnosti MVM ERBE při posuzování dokumentace a pro povolování JE Paks 2. Za naši společnost stvrdil svým podpisem nadcházející spolupráci obchodní ředitel Miloš Mostecký a za MVM ERBE podepsal předseda představenstva Norbert Korom.

MVM ERBE je inženýrskou firmou koncernu MVM a zároveň významnou firmou v oblasti jaderné energetiky v Maďarsku. "Vzhledem k dlouhé době, která uplynula od dokončení JE Paks 1 (4 x 400 MW), firma usoudila, že je nutné opřít se o inženýrské společnosti především ze zemí V4, které mají živé zkušenosti s výstavbou a inženýrskou činností v oblasti přípravy a realizace nových jaderných bloků," komentuje situaci vedoucí zastoupení ŠKODA JS a.s. v Budapešti Vladimír Novák.

ŠKODA JS a.s. je významnou inženýrskou společností s živými zkušenostmi nejen z probíhající výstavby JE Mochovce (MO34), ale i z řízení a koordinace nabídky pro výstavbu nového jaderného zdroje v ČR (NJZ) před několika lety. Proto je logické, že při jednáních o podpoře ERBE v oblasti jaderných zařízení ruské provenience byla naše společnost jedním z důležitých partnerů pro uzavření takové dohody.

ŠKODA JS a.s. bude vykonávat odborné inženýrské činnosti a posouzení projektu především primárního okruhu a transportně technologické části projektu VVER-1200. Toto posuzování a připomínkování provádí MVM ERBE pro investora elektrárny, kterým je maďarská projektová společnost JE Paks 2.

Naším cílem je aktivní účast na právě probíhající přípravné fázi projektu a především pak realizace samotné nové jaderné elektrárny. Zde chceme uplatnit nejen naše zkušenosti, výrobní kapacity a šikovnost našich kolegů z výroby a inženýringu.

Podpis této smlouvy je pro nás významným milníkem pro aktivní účast na přípravě a realizaci JE Paks 2. Jedná se o další důkaz toho, že jsme významným hráčem na poli jaderné energetiky především v Evropě a že naše sázka na rozvoj našich činností v Maďarsku byla správná.

Celá příprava smlouvy s ERBE je důkazem aktivní činnosti našeho obchodního zastoupení v Maďarsku v úzké spolupráci s obchodními a technickými složkami firmy především v Plzni. Je také nezbytné na tomto místě vyzvednout podporu Zastupitelského úřadu ČR v Maďarsku, jmenovitě pana velvyslance Tibora Biala a obchodního rady Petra Michálka, pro které je podpora českých firem při přípravě a realizaci JE Paks 2 jednou z hlavních priorit a ŠKODA JS a.s. , jak již bylo řečeno, patří mezi největší a nejdůležitější hráče na tomto poli.

Cestu k úspěchu komentuje Pavel Růžička: “Tento projekt je vlastně začátkem pokračování našich inženýrských aktivit na JE Paks, která je nám důvěrně známá. Plně budeme moci využít naše profesionální znalosti a zkušenosti z realizace obdobných projektů. Jde o důležitý krok pro naši společnost a možnost zužitkovat naše unikátní know-how. Jsme stabilním a spolehlivým obchodním partnerem pro JE Paks, vždyť všechny čtyři tlakové nádoby reaktoru, které jsou provozovány v Paksi, byly vyrobeny u nás v Reaktorové hale. ŠKODA JS a.s. v tomto roce vyhrála veřejnou soutěž na provedení provozních kontrol tlakové nádoby reaktoru na blocích 2, 3 a 4 a také podepsala kontrakt na dodávku zařízení KNI na měření neutronového toku."