Vlastní vývoj a produkty na míru zákazníkům, to je naše cesta do budoucnosti

Karel Bednář, ředitel divize Jaderné zařízení

Naše historie, úspěchy našich lidí a projektů, které realizovali, je pro nás zároveň závazkem, referencí a konkurenční výhodou.

Karel Bednář, ředitel divize Jaderné zařízení

Historie naší společnosti sahá do poloviny 19. století, kdy Emil Škoda založil Plzeňské strojírny. Vlastní historie dnešní ŠKODA JS se začala psát v roce 1956. Díky silné tradici, strojírenskému zázemí regionu a zkušenosti několika generací techniků a dělníků v řadě strojírenských oborů byla právě Plzeň vybrána jako nové “sídlo jaderného programu”.

Firma velmi rychle nastartovala rozvoj nového oboru, a především díky obětavé práci řady špičkových techniků mohla téměř okamžitě zahájit výrobu prvního československého jaderného reaktoru A1 v Jaslovských Bohunicích. Během projektu si vybudovala profesní kapacity, získala dobré jméno a vytvořila tak dobré podmínky pro další působení v oboru. V průběhu dalších let naše firma získala výrobní haly, projekční kanceláře a dvacet let na to byla vybudována Reaktorová hala v areálu tehdejší “Škodovky”. V letech 1980-1992 bylo ve zdejších výrobních halách vyrobeno 24 reaktorových kompletů typu VVER 440 a VVER 1000, včetně pohonů řídicích tyčí.

Naše historie, úspěchy našich lidí a projektů, které realizovali, je pro nás zároveň závazkem, referencí a konkurenční výhodou.

Projekční práce na systému Venting pro ukrajinské jaderné elektrárny

Na změny v poptávce v 90. letech reagovala naše firma rozvojem nového výrobního programu, který se začal orientovat do oblasti nakládání s jaderným palivem. Tato oblast představuje v současnosti jeden z klíčových segmentů pro naši divizi. Vyvinuli jsme vlastní design skladovacích mříží. Úspěšně realizujeme vlastní vývoj obalových souborů pro různé typy paliva i jaderného odpadu včetně procesu licencování. Výroba a dodávky námi vyvinutých obalových souborů pro ukládání použitého paliva i jaderného odpadu jsou jasnou ukázkou trendu, se kterým chceme jít i do budoucnosti.

Klíčovým produktem jsou také modernizované pohony řídicích tyčí s prodlouženou projektovou životností. Díky našim inovacím splňují veškeré technické i legislativní požadavky pro jejich dlouhodobý spolehlivý provoz. Pohony řídicích tyčí vyrábíme a dodáváme pro různé typy energetických i výzkumných jaderných reaktorů včetně systému řízení.

Vlastní vývoj, vlastní produkt, plně v souladu s požadavky zákazníka, to je náš záměr, to je naše cesta do budoucnosti.

Práce na dílech pohonů PRO-M

Portfolio našich současných dodávek je velmi široké a velký podíl v něm hrají i nově navržená vyprojektovaná a zrealizovaná speciální zařízení. Nelze vyjmenovat vše- téměř každý kus, který v Plzni vzniká, je originál. Příkladem mohou být vyvážecí zařízení pro JE Flamanvile, zařízení pro likvidaci KNI a temočlánků, řada utahovacích jednotek přírubových spojů nebo stend inspekcí palivových souborů.

S využitím výsledků výzkumu a vývoje neustále inovujeme naše výrobky na současný stav techniky a trvale se zvyšující požadavky na bezpečnost a spolehlivost jaderných zařízení. Naši inženýři se zaměřují také na výzkum a vývoj v oblasti materiálů ve spolupráci s předními světovými výrobci, univerzitami a výzkumně-vývojovými organizacemi.


Investujeme do zcela nových technologií i modernizací stávajících. Naši inženýři s úspěchem navrhli a kvalifikovali technologii svařování těles kontejnerů s tloušťkou stěny 450 mm. Jde o špičkovou technologii, kterou obdobným způsobem nevyužívá nejspíše nikdo jiný na světě. V současnosti zavádíme progresivní technologii laserového svařování.

Virtuální realita se stala nedílnou součástí našeho vývoje, a to nejen v oblasti nových zařízení. Aktivně se zabýváme využitím technologie 3D tisku. Vlastní vývoj nám umožňuje nabízet a dodávat unikátní řešení, na míru požadavkům našich zákazníků, o čemž svědčí mimo jiné i mezinárodní ocenění QUALITY INNOVATION AWARD z roku 2017, za speciální zařízení na vyjmutí a likvidaci radioaktivních čidel KNI a termočlánků z reaktoru VVER.

Naši lidé, naši kolegové, na jejichž práci navazujeme, stáli u zrodu československé jaderné energetiky. Jejich zkušenosti a znalosti, formující a rozvíjející se v rámci projektů výstavby jaderných elektráren, kolují ve společnosti dodnes. Navazujeme na naši úspěšnou historii, jsme v současnosti a chceme být i do budoucna spolehlivým výrobcem a dodavatelem širokého spektra zařízení pro české i zahraniční zákazníky a provozovatele jaderných elektráren. Tento úkol bez našich špičkových techniků a jejich týmové spolupráce splnit nelze. Naši lidé jsou naší největší hodnotou.