Zahajujeme výměnu separátorů na 1. bloku JE Temelín

V srpnu loňského roku jsme na 2. bloku jaderné elektrárny Temelín úspěšně dokončili  montáž nových separátorů. Dnes  se v plném nasazení připravujeme na analogickou akci na 1. bloku v rámci plánované generální odstávky, která bude probíhat od března do května letošního roku.

V druhé polovině listopadu se uskutečnil transport zbývajících dvou kusů těchto obřích komponent (každý plášť separátoru má délku 30 m a hmotnost ca 114 tun) opět mezi dunajským přístavem v Bratislavě a JE Temelín (po našich prvních separátorech šlo tedy o druhý největší transport v ČR za posledních 20 let). Následně proběhlo koncem listopadu otočení separátorů do montážní polohy na místě a uskladnění v připravených stanech, aby bez úhony přečkaly zimní období.

Po vlastním otočení separátorů, které proběhlo v koridoru strojovny 2. bloku, naši pracovníci uvedli koridor do původního stavu, tj. zpětně namontovali plošinu. Všechny činnosti byly prováděny ve výšce 15 metrů nad zemí za použití vysokozdvižných plošin a za náročných podmínek.

Při realizaci tohoto projektu se opakovaně zúročila vynikající spolupráce týmů z jednotlivých divizí ŠKODA JS.