Zrekonstruovali jsme kolejové dráhy zavážecího stroje na Dukovanech

V průběhu jara 2021 jsme v požadovaném termínu s úspěchem dokončili rekonstrukci kolejových drah zavážecího stroje na 1. a 2. bloku JE Dukovany. Došlo také na výměnu kol zavážecího stroje včetně preventivní výměny dvouřadých soudečkových ložisek. Rekonstrukce kolejí proběhla v rozsahu výměny starých kolejí za nové bez zásahu do podlahy postamentu.

Zavážecí stroj o hmotnosti cca 57 tun zajišťuje manipulaci s jaderným palivem v reaktoru. Jeden zavážecí stroj střídavě obsluhuje dva bloky. Na JE Dukovany jsou tedy celkem 2 zavážecí stroje. Jedná se o manipulační zařízení s elektronickým řízením a na postamentu bloku se pohybuje po kolejové dráze. Ta zajišťuje propojení se třemi pracovními oblastmi – aktivní zónou reaktoru, bazénem výměny a bazénem skladování vyhořelého paliva. 

Při manipulaci s palivem dochází k extrémnímu namáhání kol i kolejnic a výsledkem více než 30letého provozu je jejich nadměrné opotřebení. V rámci studie proveditelnosti z roku 2018, kterou zpracovala naše společnost, byl stav kol a kolejí vyhodnocen jako nevyhovující technickým podmínkám. Na základě provozních parametrů a požadavku na životnost (min. 30 let) byl zvolen vhodný materiál a jeho tepelné zpracování s životností kolejnic min. 38 let a kol min. 11 let s možností jejich výměny dle výsledků periodických kontrol. 

Celková délka kolejí je 23 730 mm. Jsou rozděleny na 6 segmentů o délce 3955 mm, které jsou usazeny v kolejových lůžkách. Základním požadavkem zákazníka je přímost kolejové hlavy jak boční vodicí plochy, tak i horní pojezdové plochy. Abychom požadované přímosti dosáhli, bylo nutné jednotlivá lůžka upravit ve vertikálním i horizontálním směru. Ve svislém směru byla výška kompenzována pomocí podkládacích plechů. Ve vodorovném směru úprava spočívala v rozšíření drážky v lůžku pomocí speciálního frézovacího stroje, který jsme si zhotovili na míru.

Projekt na Hlavním výrobním bloku I na JE Dukovany je tak úspěšně za námi a v tuto chvíli se již připravujeme na identickou akci, která nás čeká v létě 2021 opět na JE Dukovany, tenktokrát ale na Hlavním výrobním bloku II.