Jaderná energetika je i do budoucna celosvětově stabilním zdrojem výroby elektřiny

Zkoušky kontejneru ŠKODA 1000/19 na 2. bloku JE Temelín

Když jsem se, téměř před 35 lety, rozhodoval, na jaký obor se v rámci studií zaměřím, má volba byla vlastně jednoduchá. Rozhodl jsem se pro jadernou energetiku. Byl to v té době hi-tech a nejvíce přitažlivý obor v rámci energetiky. Stejně tak jsem měl jasno, kam nastoupím. Do ŠKODA JS (tehdejších Závodů energetického strojírenství), která stavěla a stále staví primární okruhy jaderných elektráren. Byl to pro mě logický krok.

Já osobně a obecně ani ve ŠKODA JS nemáme pochybnosti o tom, že jaderná energetika je dlouhodobě správným směrem evropské energetiky. Nechceme podléhat krátkodobým módním vlivům, které se v energetice někdy objevují. Energetika je běh na dlouhou trať a je potřeba mít až na desítky let dobře rozvážené, jaký způsob výroby elektrické energie je pro danou zemi bezpečný. Jak z hlediska dostupnosti paliv, strategického hlediska a také z hlediska bezpečnosti provozu.

Chceme se podílet na projektech výstavby nových jaderných bloků

Tým montážníků při ustavování tlakové nádoby reaktoru VVER 440 na 3. bloku JE Mochovce

Z analýz IEA (International Energy Agency) a WNA (World Nuclear Association) vyplývá, že jaderná energie zůstane celosvětově i do budoucna stabilním zdrojem výroby elektrické energie s podílem čítajícím 10 až 14 % (podle různých scénářů). Aktuálně po celém světě probíhá výstavba více než 50 reaktorů, konkrétně v 15 zemích. Řada dalších zemí nové reaktorové bloky plánuje nebo zvažuje. Jednou z nich je i Česká republika, kde jsme se, po čase stagnace tohoto tématu, dostali blíže k plánovanému kroku výstavby dalšího bloku. Díky naší aktivní roli v přípravě nabídky na dostavbu elektrárny Temelín v letech 2009 až 2014 detailně známe nový typ bloku VVER 1200. Máme tudíž dobré předpoklady usilovat o získání inženýrských projektů při výstavbě elektráren tohoto typu ve světě. Kromě toho jsme připraveni se významně podílet na přípravě a výstavbě nového jaderného zdroje v Česku.

Kompletní modernizace systémů kontroly a řízení na JE Dukovany

Významným trendem jaderné energetiky a budoucím zdrojem dalších kapacit výroby elektrické energie je prodlužování životnosti - modernizace aktuálně operujících jaderných bloků, stejně jako navyšování jejich nominálního výkonu. Současným cílem je dosáhnout šedesáti i více let jejich provozu. ŠKODA JS se na několika takových projektech podílela - na kontě máme například zcela unikátní projekt kompletní modernizace systémů kontroly a řízení na JE Dukovany, který jsme mezi lety 2000-2018 realizovali bez dlouhodobého odstavení bloků - pouze v rámci běžných odstávek elektrárny. Takový projekt nemá ve světě obdoby, a dokazuje, že ŠKODA JS je strategickým partnerem s komplexním záběrem, velikou technickou erudicí a zkušeností.

Osobně jsem přesvědčen o tom, že Česko a střední Evropa celkově bude v blízké a střednědobé budoucnosti sázet na energetický mix složený z vodní energie, obnovitelných zdrojů zejména fotovoltaiky, plynových a paroplynových elektráren a jaderné energie. Jaderná energetika se na dodávkách elektřiny v Česku průměrně podílí 32-34 %. Jaderná energetika každopádně nadále zůstane jedním z klíčových zdrojů energie jak u nás, tak ve střední a severní Evropě.

Jaderná energetika je pro nás správnou cestou pro Evropu

Tým projektantů nad plány

Naše přesvědčení a daná fakta orientují ŠKODA JS nadále do oboru jaderné energetiky. Zároveň samozřejmě vnímáme a vyhodnocujeme nové technologické směry a výzvy v rámci energetiky, nejsme a nechceme být zahledění jen do své vize. Zatím nás ale nic nepřesvědčilo o tom, že by se měl vývoj energetického trhu nějakým revolučním způsobem zvrátit. Jsme přesvědčeni, že jaderná energetika je správná cesta pro Evropu a jsme připraveni o tom přesvědčovat i stratégy, kteří mají odpovědnost za energetickou budoucnost naší země. Budoucí nastavení českého (a celoevropského) energetického mixu je totiž především otázkou politických rozhodnutí. Jaderná energetika - jakožto bezemisní, “zelený”, stabilní, spolehlivý a ekonomicky efektivní zdroj elektřiny - v něm určitě má mít své místo.

Když se naši kolegové ohlédnou za svou kariérou a tím, co dokázali, vidí zřetelně díla, která přesahují nejen je, ale budou sloužit i dalším generacím. Vidí několik bloků jaderných elektráren v Česku a na Slovensku, řadu unikátních projektů v zahraničí, inovace a vývoj, kterým svému oboru a našim zákazníkům přispíváme. Není mnoho dalších oborů, kde by toto platilo. Proto i nyní považuji ŠKODA JS za výjimečnou a komplexní společnost, která dokáže nabídnout velmi zajímavou práci lidem, kteří vidí dál a jsou ochotni tomu věnovat úsilí.

Když jsem se, téměř před 35 lety, rozhodoval, na jaký obor se v rámci studií zaměřím, má volba byla vlastně jednoduchá. Rozhodl jsem se pro jadernou energetiku. Byl to v té době hi-tech a nejvíce přitažlivý obor v rámci energetiky.

Vladimír Poklop, generální ředitel
Loading...