Náš kolega získal titul Jaderný profesionál

Miroslav Petrušek

Miroslav Petrušek, který pracuje na jaderné elektrárně Dukovany a v roce 2019 prováděl nedestruktivní kontroly (vizuální, penetrační a rozměrovou kontrolu) záslepek pro zaslepení teplosměnných trubek parogenerátoru, se při jejich výrobě zasadil o zásadní inovaci. Díky tomu byl vybrán a oceněn ředitelem JE Dukovany Milošem Štěpanovským jako Jaderný profesionál.

Titul Jaderný profesionál uděluje vedení JE Dukovany nejlepším pracovníkům z řad zaměstnanců ČEZ a také z dodavatelských firem, které se podílejí na zajištění provozu a údržby elektrárny. Obdrží jej vždy ten pracovník, který svým jednáním a chováním slouží jako vzor pro všechny ostatní pracovníky.

Kolega Miroslav Petrušek je již druhým Jaderným profesionálem z naší společnosti na lokalitě JE Dukovany.