Naše kolegyně zvítězila v soutěži o nejlepší diplomovou práci

Ve dnech 4. - 6. 12. 2019 proběhlo v Brně setkání Mladé generace České nukleární společnosti, v rámci kterého se oceňují nejlepší diplomové práce. Kristýna Gincelová, která pracuje v naší společnosti v odboru Výpočty a divizi Inženýring JE a SKŘ od září loňského roku, se v nabité konkurenci umístila v této prestižní soutěži na prvním místě.

Své téma a jeho následný úspěch popisuje následovně:

„Jsem absolventkou katedry Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v  Praze. Soutěže jsem se zúčastnila se svou diplomovou prací na téma Fotonové a neutronové pole skladu vyhořelého jaderného paliva Temelín s OS  CASTOR 1000/19, která vznikla pod odborným vedením Ing. Martina Loveckého, Ph.D. (ŠKODA JS) a Ing. Františka Klímka (ČEZ).

Diplomová práce se zabývá sestavením výpočetního modelu skladu vyhořelého jaderného paliva v kódové sadě SCALE 6.2. Pomocí tohoto modelu je možné simulovat příkon prostorového dávkového ekvivalentu fotonů a neutronů. Simulaci je možné provést mezi čtveřicí obalových souborů i kolem samostatně stojícího obalového souboru. Model obalového souboru byl validován podle měření provedeného na hlavním výrobním bloku elektrárny Temelín a základní model skladu byl zase validován podle měření provedeného mezi čtveřicí obalových souborů.

Základní model skladu je výchozím řešením pro sestavení komplexnějšího modelu skladu vyhořelého jaderného paliva elektrárny Temelín.”

Zjednodušeně řečeno, cílem diplomové práce bylo vytvoření modelu skladu vyhořelého jaderného paliva elektrárny Temelín. Model by bylo možné použít k přepočtu aktuální radiační situace ve skladu i optimalizaci radiačních dávek pracovníků.