Pakš před odstávkami na JE Dukovany

Naši zaměstnanci se školili ve výcvikovém centru.

Před náročnými odstávkami na JE Dukovany, které právě probíhají (4. blok byl odstaven 24. 12. 2019 a 3. blok půjde do plánované odstávky 8. 2. 2020) se vždy snažíme připravit na složité naplánované akce. Jedna z forem příprav je několikadenní školení ve výcvikovém centru v maďarské Pakši, kde jsou bezpečně zpřístupněny všechny základní komponenty primárního okruhu JE typu VVER 440 a to včetně reaktoru. Do výcvikového centra vysíláme okolo 16 pracovníků z různých profesí, aby si mohli „osahat“ to, k čemu se na provozované elektrárně nedostanou a vzájemně si předávali zkušenosti.

Jedním z účastníků školení byl i náš nový kolega z divize Servis JE EDU Josef Holubář, který akci hodnotí:

„První den naši pracovníci po příjezdu absolvovali nezbytná proškolení BOZP a základní teoretické informace o výcvikovém středisku. Druhý den byl věnován ukázce reaktoru, který byl v rozloženém stavu, hlavních cirkulačních čerpadel, hlavních uzavíracích armatur a parogenerátoru. Další dny patřily především ukázkám širokého spektra armatur a jejich servisu. Lektoři ochotně zodpovídali veškeré otázky, které obdrželi od našich pracovníků s proaktivním přístupem. Všichni zúčastnění pracovníci považovali absolvované školení za zajímavé a přínosné pro jejich praxi. Dnes mohu říct, že jsou již i některé z poznatků implementovány do praxe během probíhající odstávky 4. bloku EDU.“

Za pomoc při zprostředkování školení chceme opět poděkovat našemu kolegovi Petru Navrátilovi z úseku Obchod.