Splnili jsme další důležitý milník v projektu modernizace RRCS pro arménskou JE Metsamor

V roce 2018 jsme na arménské JE Metsamor pokračovali v projektu modernizace systémů řízení regulačních tyčí reaktoru a části systému havarijních ochran reaktoru, a to včetně odpínačů napájení pohonů regulačních tyčí. Po splnění etapy tvorby a předání projektové dokumentace v červnu úspěšně proběhly zkoušky FAT v prostorách našeho subdodavatele, společnosti ZAT.

Jiří JanečekJiří janeček

V listopadu jsme podstoupili závěrečnou kontrolu dokumentace a získali povolení k expedici zařízení. Jednalo se o zboží dvojího užití, díky čemuž bylo třeba využít leteckou přepravu. Po náročné organizaci jsme 28. listopadu zařízení oficiálně předali do skladu na JE Metsamor.

“Chci tímto vyzdvihnout a poděkovat za mimořádné pracovní nasazení jednak celému projektovému týmu, tak týmu obchodu, který je v projektu silnou oporou. Díky jejich práci jsme úspěšně dotáhli důležitý platební milník. Letos zbývá dodat vnitrosystémovou kabeláž, v letních měsících pak zajistit projektový dozor na montáži a podporu při zkouškách a uvádění zařízení do provozu,” říká Jiří Janeček, manažer projektu.

“Vzhledem ke zkušenostem, které máme z etapy tvorby dokumentace a výroby zařízení, a ke stavu připravenosti našeho objednatele k odstávce to celé bude náročné a komplikované. Věříme, že díky zkušenostem z ostatních projektů, a s podporou JE Metsamor jako konečného zákazníka, dovedeme i tento projekt k úspěšnému zakončení v termínu,” dodává Jiří Janeček.