Vývojem materiálů a technologií zpracování chceme neustále zdokonalovat naši výrobu

V rámci výroby komponent pro jadernou energetiku se ve ŠKODA JS a.s. zabýváme i vývojem samotných materiálů pro konkrétní jaderné aplikace. Tento vývoj probíhá ve spolupráci s dodavateli zajišťujícími metalurgické i tvářecí technologie tak, aby výsledný materiál odpovídal našim požadavkům na zpracování i životnost. V současné době se zabýváme například vývojem korozivzdorné oceli s obsahem bóru určené pro skladování použitého jaderného paliva nebo niklové slitiny pro zařízení pracující s roztavenými solemi. Do široké škály našich projektů spadá i výzkum tepelného zpracování na korozivzdorné austenitické oceli stabilizované titanem, která představuje jeden ze základních materiálů pro naši výrobu.

První z výše zmíněných materiálů nese pracovní název New ATABOR. Korozivzdornou ocel s přídavkem bóru využíváme ve ŠKODA JS a.s. při výrobě košů pro transportně-skladovací kontejnery a také pro výrobu tzv. kompaktních skladovacích mříží do bazénu skladování použitého jaderného paliva. Obě aplikace vyžadují nejen dobrou tvařitelnost polotovarů v podobě plechů, ale zároveň i jejich svařitelnost a korozní odolnost. Tyto tři vlastnosti jsou však negativně ovlivněny právě obsahem bóru, který zajišťuje stínění radiace z palivových souborů. Současná konstrukční řešení jsou ovlivněna vlastnostmi komerčně dostupných materiálů a vyžadují velké množství svarových spojů, což je technologicky velmi náročné. „Zlepšením vlastností polotovarů bychom dosáhli rychlejší a kvalitnější výroby komponent.“

Niklová slitina MoNiCr, nebo lépe řečeno technologie jejího opracování a svařování, jsou v naší společnosti vyvíjeny pro budoucí použití v zásobnících tepla, ale také například v reaktorech čtvrté generace. Zatím se jedná spíše o experimentální využití spojené s vývojem technologií využívajících fluorové soli. Hlavní motivací pro ŠKODA JS a.s. je tedy udržet krok s konkurencí v sektoru jaderných technologií.

Významnou roli v rámci našeho vývoje hraje nedávno spuštěný projekt na výzkum tepelného zpracování oceli 08Ch18N10T. Tento materiál vstupuje do naší výroby v podobě mnoha polotovarů, jejichž vlastnosti jsou ovlivněny především pomocí tepelného zpracování. Poněkud netradičně budou výsledky projektu zveřejněny, abychom napomohli rozšířit znalosti o výrobě polotovarů z této oceli i mezi ostatní potenciální výrobce. Tím bychom chtěli pomoci rozšířit síť našich dodavatelů a zajistit spolehlivé a kvalitní dodávky materiálů pro naši výrobu.

Kromě těchto projektů probíhá takřka neustále optimalizace výroby materiálu a polotovarů u našich dodavatelů, abychom byli schopni vyhovět zvyšujícím se nárokům na cenu a kvalitu námi vyráběných komponent. „Díky spolupráci s mnoha dodavateli a vědeckými institucemi tak jde o jedinečnou možnost, jak získat zkušenosti v oblasti materiálů pro jadernou energetiku.“uzavírá hodnocení Jan Růžička z oddělení Konstrukce.