Naše práce musí být dokonalá, neseme zodpovědnost za celé odvětví

Zkoušky kontejneru ŠKODA 1000/19 na 2. bloku JE Temelín

Aktuální situace v energetice, její jadernou odnož nevyjímaje, je nelehce předvídatelná až turbulentní. V posledních letech fakticky zanikla řada řada tradičních firem působících v energetice, a to především z ekonomických důvodů. Evropská energetika přešlapuje na místě, v Česku zatím nebylo plně rozhodnuto o dalších projektech nových jaderných zdrojů, a na tržních výsledcích (nejen) českých firem je to znát. V kontextu toho všeho ŠKODA JS úspěšně nejen žije a dýchá, ale také tvoří zisk, rozvíjí se, investuje do nových technologií a sbírá další cenné know-how. Vděčíme za to primárně našim lidem.

Díky jejich kvalitní práci, zápalu, zkušenostem a dovednostem dokážeme pro své zákazníky tvořit přidanou hodnotu, dodávat spolehlivě, navazovat dlouhodobá partnerství. Jsme ceněni pro svou předvídatelnost - v dobrém slova smyslu. Zákazníci s námi nezažívají nepříjemná překvapení, vědí, co od nás mohou čekat. Vnímají ŠKODA JS jako stabilního partnera, jehož slovo platí. Zároveň jsme si vybudovali pozici technické autority oboru.

To vše v dnešním světě rozhodně není málo. Máme nač být hrdí.

Oprava heterogenního svaru na JE Dukovany

Jaké je tedy jádro našeho úspěchu? Podle mne leží v naší hluboké odbornosti, korektnosti a nadprůměrné loajalitě a přístupu našich kolegů, kteří nehledí na hodiny, když je třeba zabrat a přinést řešení akutního problému. A můžu zodpovědně říct, že takových kolegů je v divizi Servis jaderných elektráren naprostá většina.

Naše tři pilíře - inženýring, výroba a servis - se o sebe navzájem opírají. Pro oblast servisu je velkou konkurenční výhodou znalost a podpora našich kolegů z jiných divizí, například z oddělení Konstrukce nebo Výpočtů, díky nimž nabízíme zákazníkovi komplexní řešení problému. Naším cílem je účastnit se tendrů v zakázkách, kde můžeme dodávat svou přidanou hodnotu. Naším polem jsou speciální opravy, práce na primárním okruhu jaderných elektráren. Unikátem je, že jsme schopni zajistit servis a opravy zařízení jiných výrobců.

Významným faktorem je síla naší značky, tradice, kterou za sebou máme a na niž navazujeme. ŠKODA JS je již dlouhodobě v pozici evropské špičky jaderného strojírenství.

Servisní práce na 2. bloku JE Temelín

Náš byznys je atypický. Z 90 % reagujeme na potřeby zákazníků. Dokážeme vyvinout, úspěšně dodat a servisovat zařízení, která v některých případech přináší naprosto revoluční úspory času při běžných odstávkách - jejich efekt lze pro provozovatele jaderných bloků vyčíslit ve finančních úsporách v řádu desítek milionů korun v rámci jedné akce. Nebo jde o inovace, které podstatně efektivizují postupy či procesy běžných prací v rámci servisní agendy jaderných elektráren. Další naší silnou stránkou jsou speciální opravy, například v oblasti svařování, kde jsme schopni přinášet kvalitní řešení v extrémně krátkých časech. Inovovaná zařízení a speciální opravy úspěšně nabízíme i dalším zákazníkům.

Naše práce musí být dokonalá. Neseme odpovědnost za celé odvětví.“

Vrátím se k našim lidem. Jejich práce není jednoduchá. ŠKODA JS nevyrábí sériově, téměř každý produkt a většina řešení jsou originál. Často vznikají pod velkým časovým tlakem. Jsou výsledkem technické kreativity, flexibility, připravenosti - vždycky myslíme na plán B.

Potřebujeme se rozhodovat rychle, s ohledem na daný problém a zařízení, potřebujeme zkušenost, znalosti, široký přehled. Co však musí mít mí kolegové vždy na paměti je, že prioritním cílem jejich snažení je bezpečnost a spolehlivost zařízení, na kterém pracujeme. Naše odpovědnost se dá přirovnat k manipulaci se sudem střelného prachu. Naše chyba by mohla mít fatální dopad na celé odvětví a být začátkem konce jádra v Evropě.

Servisní práce na horním bloku VVER 440 na JE Dukovany

Post-fukušimská Evropa má k jadernému odvětví rezervovaný přístup. Česko je jednou ze zemí, kde občané jádru věří a vnímají je pozitivně - jako bezemisní, ekologický zdroj, který v podstatě nevytváří odpad, neboť použité palivo je odkládáno pro další využití. Je v našich rukou, aby to tak bylo nadále. Jsme generálním partnerem českých a slovenských provozovatelů jaderných elektráren, jsme partnerem největších hráčů světové energetiky.

Mise ŠKODA JS zní: “Chceme nadále být hybnou silou jaderného strojírenství, protože víme, že jaderná energie má budoucnost.” A já k tomu dodávám: “A chceme o její budoucnosti přesvědčit ostatní. Protože víme, že svou práci děláme dobře.”

Významným faktorem je síla naší značky, tradice, kterou za sebou máme a na niž navazujeme. ŠKODA JS je již dlouhodobě v pozici evropské špičky jaderného strojírenství.

František Krček, ředitel divize Servis JE
Loading...