Český průmysl má kompetence pro výstavbu nového jaderného zdroje

5. 1. 2021

Zdroj: https://ceskapozice.lidovky.cz/forum/cesky-prumysl-ma-kompetence-pro-vystavbu-noveho-jaderneho-zdroje.A201223_235718_pozice-forum_lube
České firmy, jako je ŠKODA JS, si své kompetence v možnosti dodávek pro nový jaderný zdroj (NJZ) v Česku nejen zachovaly, ale také výrazně zlepšily. To dává naději, že až se bude rozhodovat, zda podíl na dodávkách pro NJZ český průmysl zvládne, odpověď bude: máme co nabídnout i odborníky.
Výstavba nového jaderného zdroje (NJZ) v Česku a odpovídající role českého průmyslu je stále více skloňovaná ve veřejných vystoupeních představitelů a komentátorů. Státní energetická koncepce a navazující Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice v bodě 4.4 Stav průmyslové základny a její potenciál v dodavatelském řetězcina toto téma rovněž pamatuje: „České společnosti v současné době jsou schopny zajistit významný rozsah dodávek a služeb potřebných pro výstavbu nových jaderných zdrojů.

Přestože nedisponují licenčními právy k projektům generace III+ ani kompetencí pro komplexní dodávku celé jaderné elektrárny, mohou hrát významnou roli v dodavatelském řetězci Engineering, Procurement, Construction (EPC) dodavatele během výstavby (až 75procentní podíl na celkových nákladech výstavby), což jim umožní rozvinout jejich kompetence pro podporu dlouhodobého provozu a údržby jaderných elektráren, kde se předpokládá jejich klíčová role.“

Pokračování v dodávkách

Navzdory tomu je potenciální role českého průmyslu při budoucí výstavbě NJZ zpochybňovaná a v některých vystoupeních dehonestovaná. Jak na tom český průmysl doopravdy je? Kompetence získal při osvojení licenční výroby zařízení pro jaderné elektrárny (JE) s bloky vodo-vodního energetického reaktoru (VVER). Vyrobeno bylo kompletní reaktorové zařízení pro 24 bloků JE jak v bývalém Československu, tak v Maďarsku, tehdejším NDR, Polsku a Bulharsku.

Poslední dodávky velkých zařízení zejména pro jaderný ostrov JE s VVER ale skončily před více než 20 léty. K tomu, aby si firmy kompetence uchovaly i pro NJZ by to nestačilo. Některé firmy, například plzeňská ŠKODA JS, ale v dodávkách pro nově budované jaderné zdroje pokračují. V uplynulých létech získala firma zakázky nejen pro JE s bloky VVER, ale i pro nejnovější bloky generace III+, které jsou ve světě ve výstavbě.

ŠKODA JS vyrobila náročné vnitřní části největšího reaktoru generace III+, francouzského EPR, jak pro dokončovanou finskou jadernou elektrárnu Olkiluoto, tak pro první spuštěný blok tohoto typu v Číně v jaderné elektrárně Taishan. Pro dva bloky nově budované jaderné elektrárny Hinkley Point C ve Velké Británii se vnitřní části reaktoru EPR také vyrábějí ve ŠKODA JS. Pro novou francouzskou jadernou elektrárnu ve Flamanville pak vyvinula a vyrobila sofistikované zařízení pro vyvážení vyhořelého jaderného paliva ze skladu JE.

Uplynulé období ale nebylo zasvěceno jen dodávkám zařízení dle zahraniční dokumentace. ŠKODA JS v osmdesátých letech modernizovala, společně s ruským projektantem OKB Gidropress, pohony regulačních orgánů pro reaktory VVER 1000. Po rozpadu Sovětského svazu pokračovala v tomto vývoji samostatně. A že byl úspěšný ukazuje, že nejen oba bloky JE Temelín, ale i všech jedenáct bloků VVER 1000 na Ukrajině bylo postupně modernizováno pokročilými pohony regulačních orgánů LKP-M ze ŠKODA JS.

Unikátní v těchto dodávkách bylo, že ŠKODA JS se svým subdodavatelem, českou firmou ZAT, byla schopná modernizovat i odpovídající část systému řízení jaderného reaktoru. Tak se poprvé na světě stal součástí systému řízení jaderného reaktoru digitální systém vyvinutý českou firmou.

Zkušenosti a modernizace

Tyto výborné reference se staly základem pro spolupráci při modernizaci zařízení systému kontroly a řízení jaderných reaktorů nejen na české JE Dukovany, ale i na slovenských jaderných blocích v JE Bohunice a Mochovce ale také na maďarské JE Paks a arménské JE Metsamor.

Nové zkušenosti bylo možné uplatnit i v modernizaci řady výzkumných reaktorů, například systému řízení výzkumného reaktoru Triga ve Vídni a obdobného zařízení v Almaty v Kazachstánu, kde se Škoda JS stala subdodavatelem americké Argone National Laboratory. Vnitřní části modernizovaného výzkumného reaktoru BR-2 v Belgii, který se významně podílí na výrobě radiofarmak pro Evropu, byly rovněž vyrobeny ve ŠKODA JS.

Ve výčtu úspěšných dodávek pro provozované i nově stavěné bloky v uplynulých letech by bylo možné pokračovat. Dokládá to jednoznačně, že firmy, jako je ŠKODA JS, si své kompetence v možnosti dodávek pro NJZ nejen zachovaly, ale v jistých ohledech je i výrazně zlepšily. Na to navazuje i výchova nové generace jaderníků jak na Západočeské univerzitě, tak na ČVUT, na které se odborníci ze ŠKODA JS významně podílejí.

To dává do budoucna naději, že až se bude rozhodovat, zda svůj podíl na dodávkách pro NJZ český průmysl zvládne, bude odpověď jednoduchá: jsme připraveni, máme co nabídnout a odborníky, kteří jsou schopní to uskutečnit.

Jan Zdebor
proděkan pro spolupráci s praxí, fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni
bývalý technický ředitel ŠKODA JS

Zdroj: https://ceskapozice.lidovky.cz/forum/cesky-prumysl-ma-kompetence-pro-vystavbu-noveho-jaderneho-zdroje.A201223_235718_pozice-forum_lube