ČEZ má za sebou první třetinu odstávky čtvrtého bloku v Dukovanech

16. 11. 2023

Zdroj: PRO-ENERGY magazín

V pořadí 35. odstávka čtvrtého bloku začala v polovině října. Pro plánovanou údržbu zařízení primárního okruhu bylo nutné snížit hladinu reaktoru na 8 m. Proto z něj museli energetici vyvést všech 349 palivových a regulačních kazet do sousedního bazénu skladování a až poté snížit hadinu vody. Do konce týdne by také měli úspěšně ukončit čištění jednoho z šesti parogenerátorů od minerálních úsad, které má pozitivní přínos na stav i účinnost zařízení. Jde o jedno z dlouhodobých opatření pro zajištění minimálně šedesátiletého provozu elektrárny, na kterém se podílí ŠKODA JS a francouzská společnost Framatome.

Odstávku čtvrtého bloku využili technici také k historicky první výměně sedmnáct metrů dlouhé části doplňovacího potrubí surové vody pro druhou centrální čerpací stanici o průměru 1 m, v hodnotě jednotek milionů korun. S ohledem na souběžný nominální provoz třetího výrobního bloku museli technici po dobu oprav zajistit náhradní způsob doplňování. „Už o prázdninách jsme v rámci odstávky prvního dvojbloku vyměnili 4 klapky o průměru 1,8 m, které oddělují cirkulační surovou vodu prvního a druhého dvojbloku a při příští společné odstávce provedeme výměnu zbývajících 4. V rámci přípravy elektrárny na minimálně šedesátiletý bezpečný a spolehlivý provoz se věnujeme i zařízení, které je pod zemí, přímo v zemi, nebo v technologických kanálech, kterých je po elektrárně několik desítek kilometrů,“ prozradil Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Zdroj: PRO-ENERGY magazín, originál zde