Další úspěšný rok ŠKODA JS

4. 5. 2020

Tisková zpráva:
Rok 2019 se stal již dvacátým v řadě, který ŠKODA JS a.s. zakončila s kladnými hospodářskými výsledky. Prokázala tak nejen svou dobrou kondici a finanční sílu, ale i to, že je pevnou součástí českého a evropského jaderného strojírenství, potvrdila svou kompetenci a kredibilitu. Pokračovala v aktuálních projektech a na nových přesvědčila o tom, že trvale rozvíjí své schopnosti a špičkové know-how.

Dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) dosáhla ŠKODA JS tržeb z prodeje výrobků a služeb téměř 4,7 miliardy korun a zisku před zdaněním přes 244 miliónů korun. V obou ukazatelích jsou výsledky lepší než v roce 2018, u tržeb o téměř 15 %, u zisku téměř o 4 %. Také v roce 2019 vyhledávala ŠKODA JS aktivně nové příležitosti a projekty. Byly podepsány zakázky na příští období za 3,2 miliardy korun.

Stabilně největší část svých výkonů realizovala na zahraničních trzích, vývoz zboží a služeb dosáhl hodnoty přes 3,2 miliardy korun a na tržbách společnosti se stejně jako v roce 2018 podílel 68 %. Společnost dodávala do 12 zemí, nejvyšší podíl měly tradičně Slovensko a Ukrajina, následovány Maďarskem. 

„Kontinuita kvality, spolehlivosti a inovací je základním kritériem naší práce. Jsme na špici technického vývoje, aplikujeme do své práce stále nové a vyšší požadavky zákazníků a tuzemské i zahraniční legislativy. Vývoj jaderné energetiky nejen sledujeme, ale také často tento vývoj tvoříme,“ uvedl generální ředitel společnosti František Krček. „Klíčem k úspěchu je kontinuita nejen technická a technologická, ale i lidská. V optimálním mixu našeho týmu se kloubí zkušenost dlouholetých zaměstnanců s entuziasmem těch mladších. Tým ŠKODA JS tvoří lidé zvyklí pracovat v mezinárodním prostředí, kooperovat s tuzemskými i zahraničními partnery, dodavateli i investory. Jsme silní ve výrobě, inženýringu i servisu zařízení. Jsme v kontaktu s potenciálními uchazeči o dodávku klíčových částí nových jaderných zdrojů (NJZ) nejen v ČR, ale i v zahraničí,“ konstatoval dále. „Co se týče NJZ v ČR, střízlivý odhad je, že by tuzemské firmy byly schopny zajistit nejméně 70 % dodávek. Nakolik bude tento potenciál využit, bude samozřejmě záviset na tom, jaký dodavatelský model investor zvolí a jak silně se vybraný dodavatel bude orientovat na spolupráci s českými podniky. Každopádně jsem si jistý, že je v silách a schopnostech českého průmyslu sehrát ve výstavbě NJZ velmi významnou roli. Mé přesvědčení se zakládá na zkušenostech jak z realizace desítek projektů na provozovaných jaderných blocích v ČR, tak z výstavby třetího a čtvrtého bloku JE Mochovce, na které mají české firmy, samozřejmě včetně ŠKODA JS, velmi významný podíl.“

V roce 2019 se opět na výsledcích společnosti nejsilněji, více než 49 %, podílel Inženýring. Klíčovým pro tento segment a celou společnost zůstal projekt „Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce“ na Slovensku, kde se přibližuje do závěru příprava spouštění 3. bloku a pokračují práce na dokončování 4. bloku. K výsledkům přispěly i úspěšně završené či pokračující projekty záměny systému řízení maďarské JE Paks a modernizace ukrajinských jaderných elektráren.

Na téměř čtvrtinu vzrostl podíl segmentu Servis. ŠKODA JS stále rozšiřuje spektrum zajišťovaných činností při údržbě šesti českých jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně, které jsou poskytovány na základě rámcové smlouvy se společností ČEZ. Rok 2019 přinesl i výzvy v podobě nových úkolů, například úpravy rozvodů napájecí vody v parogenerátorech JE Dukovany a JE Temelín. Na slovenské JE Bohunice V1 byla uskutečněna demontáž parogenerátorů z boxu parogenerátorů a příprava pro demontáž reaktorové nádoby, čímž ŠKODA JS potvrdila svou kvalifikaci v oboru vyřazování JE – decommissioningu.

V souladu se strategií společnosti a aktuálními projekty výrazně vzrostl podíl segmentu Výroba na tržbách společnosti, dosáhl téměř 26 %. V rámci nabíhajícího programu bude ŠKODA JS dodávat obalové soubory vlastního designu pro obě české jaderné elektrárny, pokračují dodávky kontejnerů do zahraničí. Významná je výroba řídicích a regulačních prvků pro reaktory typu VVER. Byly zahájeny práce na výrobě dvou sad vnitřních částí tlakové nádoby jaderného reaktoru EPR 1600 MW pro společnost Framatome s určením pro jadernou elektrárnu Hinkley Point C ve Velké Británii.

Společnost trvale obnovuje zařízení a vybaveni, na pořízení, modernizaci a opravy investičního majetku v roce 2019 vynaložila 156 milionů českých korun. Po sloučení s dceřinou společností ŠKODA Slovakia a.s., k němuž došlo k 1.8. 20019, pracovalo ke konci roku 2019 ve společnosti 1 117 zaměstnanců.

 Jan Stolár, tiskový mluvčí ŠKODA JS a.s  
jan.stolar@skoda-js.cz  +420 605 221 093