Do Finska jsme dodali novou utahovací jednotku

24. 9. 2020

Koncem července tohoto roku jsme  společnosti FORTUM dodali  novou utahovací jednotku EZ 650 PRO pro JE Loviisa ve Finsku. Není to první zařízení, které jsme na tuto finskou jadernou elektrárnu dodali, již dříve to byly například vložené tyče k pohonům regulačních orgánů VVER 440, náhradní díly k pohonům, různé druhy grafitových těsnění a také dva utahováky předchozí generace.

Elektricky řízená utahovací jednotka EZ 650 PRO je určena pro utahování a povolování spoje pohonu regulačního orgánu i pouzdra pohonu reaktoru VVER 440. Její konstrukce umožňuje provádět tyto operace v prostoru horního bloku odstaveného reaktoru i v prostoru horního bloku umístěného na stanovišti údržby horního bloku. Ovládání a  nastavení pracovních parametrů probíhá přes dotykovou obrazovku společně s USB rozhraním pro možnost importu nebo exportu sad pracovních parametrů utahovací jednotky a exportu naměřených hodnot utahovacích momentů. Data jsou v paměti utahovací jednotky ukládána ve formátu upraveném pro zpracování do formy protokolů. Protokoly jsou pak exportovány ve formátu Microsoft Excel.

I když realizace zakázky probíhala z velké části v období nejpřísnějších opatření proti šíření COVID-19, termín dodání musel být striktně dodržen. Díky profesionálnímu nasazení všech odpovědných pracovníků se nakonec utahovací jednotku podařilo zákazníkovi dodat ještě několik dní před sjednaným termínem.

Utahovací jednotka EZ 650 PRO