Dokončili jsme první fázi přípravných prací na výměnu separátorů

19. 3. 2020

V průběhu února úspěšně proběhla na JE Temelín první fáze přípravných prací na výměnu separátorů, která se týkala přípravy transportního otvoru, konkrétně demontáže plošiny v koridoru na strojovně ETE2, která tvoří podlahu na výškové úrovni +15m.

Sled operací sestával ze stavby provizorního zábradlí v místě vyřezání pochozích plechů plošiny, rozdělení plošiny do 6 sekcí a jejich vyřezání, demontáže podpůrných nosníků a transportu veškerého demontovaného zařízení na úložiště mimo strojovnu ETE2. Všechny činnosti byly prováděny ve výšce 15 metrů nad zemí, za použití vysokozdvižných plošin a za náročných podmínek.

Tým ŠKODA JS ukončil činnosti ve vysoké kvalitě a dokonce s dvoudenním předstihem oproti plánu. Ocenění za vysoce profesionální přístup se našim kolegům dostalo i ze strany investora - společnosti ČEZ.

Koridor 2