Implementace systému havarijního snižování tlaku - důležitý bezpečnostní prvek Rovenské JE

16. 12. 2020

Zdroj: https://www.rnpp.rv.ua/vprovadzhennya-sistemi-primusovogo-skidannya-tisku-vazhlivij-element-zaxistu-raes.html

Na aktuálně odstavených blocích č. 3, 4 Rovenské JE jsou aktivně realizovány montážní práce v rámci projektu "Implementace systému havarijního snižování tlaku systému hermetické obálky reaktoru".

Světové zkušenosti při provozu jaderných elektráren, včetně zkušeností z JE Fukušima, při zohlednění možných rizik znečištění okolního prostředí v případě vzniku těžkých havárií umožnily rozvoj technologie filtrovaného odvodu emisí.

Systém havarijního snižování tlaku je určen pro vysoce efektivní čištění paroplynové směsi, která vzniká v hermetické obálce v průběhu havarijní ventilace, dále slouží pro ochranu hermetické obálky a je poslední bezpečnostní bariérou bránicí ztrátě celistvosti. 

Na základě výběrového řízení byla jako výrobce zařízení systému havarijního snižování tlaku na Rovenské JE vybrána společnost ŠKODA JS a.s. Na základě vyjádření vedoucího inženýra (pro rekonstrukce a obnovu) reaktorového cechu č. 2 Volodymyra Susja systém havarijního snižování tlaku spojuje v rámci své koncepce dvě metody filtrace - "mokrou“ (1. fáze) a "suchou" (2. fáze).

V. Sus

"Díky dvoustupňovénu čištění se zajišťuje vysoká efektivita zachycování aerosolů, a dále je vyloučeno nebezpečí, že by docházelo k ucpání a roztékání se aerosolů v kovovém vlákenném filtru. Efektivita této technologie byla prokázána při mnohých výzkumech a zkouškách, včetně nezávislých mezinárodních zkoušek, kdy bylo dosahováno koeficientu filtrace na úrovni 99,9 % pro hrubé а jemné aerosoly a 99,5 % pro jodové částice. Dále systém umožňuje zpětné vypuštění veškerých radioaktivních látek, které se nahromadily ve scrubberu, do hermetické obálky přes drenážní potrubí. Systém havarijního snižování tlaku je pasivní systém a k jeho spuštění dojde pouze v případě těžké havárie, slouží jako další doplňkový systém, nicméně je důležitým prvkem bezpečnosti", uvedl V. Sus. 

Základní práce při montáži zařízení se provádí v období mezi odstávkami, samotné napojení k provozovaným bezpečnostním systémům je možné pouze v průběhu plánované servisní odstávky. V současnosti se na 3. bloku Rovenské JE ukončuje montáž části systému havarijního snižování tlaku - jednotky čištění plynu "Scrubber Venturi". S ohledem na jeho vnější rozměry, které jsou 3,4 x 5,5 m, a hmotnost 24 tun je nutné montovat srubber po částech. Práce provádějí specialisté subdodavatelské organizace Atomremont, s.r.o. (město Južnoukrajinsk) za supervize zástupců ŠKODA JS a.s. Také pokračují práce spočívající v montáži opěrných konstrukcí pro blok očisty plynu a připravují se armatury a vybavení nádrže pro chemický reagent. Potrubní systém je smontován již z 80 %. Pokud se týká prací na 4. bloku Rovenské JE, pak specialisté "JUTEM Engineering" (město Kyjev) v současnosti montují systém vnitřních částí jednotlivých prvků scrubberu, v nejbližší době budou nainstalovány kovové vlákenné filtry.

V souladu s projektem se zástupci výrobce účastní provádění zkoušek různých úrovní v objektu jaderné elektrárny, před uvedením systému do zkušebního a průmyslového provozu, zajišťují speciální přípravu personálu elektrárny a záruční servis zařízení po celou záruční dobu.

Scrubber v rozloženém stavu v závodě výrobce

"Za několik dní bude provedena zkouška scrubberu a před ukončením plánované servisní odstávky na 3. bloku Rovenské JE jsou již naplánovány zkoušky celého systému havarijního snižování tlaku. Jednou z podmínek schválení technického řešení montáže systému ze strany Státního jaderného dozoru je provedení emise vzdušné směsi z obálky, a to v průběhu provádění pevnostních zkoušek hermetické obálky reaktoru. Tyto zkoušky je možné provést pouze po ukončení plánované servisní odstávky. Veškeré nezbytné programy zkoušek připravili specialisté Rovenské JE a byly schváleny dozorovým orgánem", shrnuje Volodymyr Sus.

V následujícím roce po provedení komplexních a přejímacích zkoušek zařízení havarijního snižování tlaku budou obě dvě "tisícovky" Rovenské JE vybaveny novými vysoce efektivními světovými technologiemi, které zvýší úroveň bezpečnosti provozu jaderných bloků.

Pro informaci: Projekt "Uvedení do provozu havarijního snížení tlaku" je realizován v rámci Komplexního programu zvyšování úrovně bezpečnosti JE, který je financován z prostředků EBRD/EURATOM.

Zdroj: https://www.rnpp.rv.ua/vprovadzhennya-sistemi-primusovogo-skidannya-tisku-vazhlivij-element-zaxistu-raes.html