Jaderné dny budou hledat cesty k překonání energetické krize

13. 9. 2023

Plzeň, 12. 9. 2023 – Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy, to je téma zahajovací konference 13. ročníku Jaderných dnů. Ty budou probíhat od 14. září do 18. října v kampusu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Organizátoři, jimiž jsou kromě ZČU také společnost ŠKODA JS, a. s., a sdružení CENEN, přiblíží studujícím i veřejnosti jadernou energetiku a poskytnou prostor pro odborné diskuse zaměřené na řešení energetické krize.  

„Věřím, že i letošní ročník Jaderných dnů přispěje ke zvýšení zájmu mladých lidí o technické obory a zejména o jadernou energetiku. Jsme partnerem akce od jejího počátku, stejně tak nás pojí dlouholetá spolupráce se Západočeskou univerzitou,“ říká generální ředitel ŠKODA JS František Krček.

„Energetika je v současnosti velmi ožahavé téma. O to cennější je, že se konference Jaderné dny, která každoročně nabízí pohled na aktuální dění v oblasti jaderné energetiky, koná na univerzitní půdě. Ta nejen poskytuje ideální prostor pro formulování vizí a názorů, ale především otevírá tuto vzdělávací a popularizační akci velkému množství studentů a studentek z univerzit i středních škol stejně jako široké veřejnosti,“ připomíná rektor ZČU Miroslav Lávička. „Těší mě, že Západočeská univerzita, která šest desetiletí vzdělává špičkové odborníky pro zajišťování spolehlivosti a bezpečnosti provozu jaderných elektráren, se stala tradičním místem konání Jaderných dnů,“ dodává.

Záštitu nad Jadernými dny 2023 převzali ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, rektor ZČU Miroslav Lávička a prezident Inženýrské akademie ČR Vojtěch Petráček.

Jaderné dny zahájí mezinárodní konference Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy, která bude probíhat 14. a 15. září v prostorách Fakulty aplikovaných věd. Oba dny konference nabídnou vždy dopoledne kulatý stůl s příspěvky českých i zahraničních odborníků. První den, kdy bude kulatý stůl věnován tématu Podíl jaderné energie na energetickém mixu ČR a EU, vystoupí Tomáš Ehler, vrchní ředitel  Sekce energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Jan Barták, prezident francouzské společnosti NucAdvisor, dále Leon Cizelj, prezident Evropské nukleární společnosti, Karel Vinkler, ředitel sekce Strategie ČEPS, generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr Závodský, generální ředitel společnosti ŠKODA JS František Krček nebo provozní a obchodní ředitel Doosan Škoda Power Daniel Procházka. Druhý den se bude diskuse týkat tématu Jaderná energetika a teplárenství – perspektivy zásobování teplem v ČR (?) a mezi řečníky bude například Silvana Jirotková, ředitelka útvaru SMR ČEZ, nebo Vladimír Wagner z Akademie věd ČR. „Kromě zásobování elektřinou bude pro Českou republiku v blízké budoucnosti nezbytné mít spolehlivě zajištěno i zásobování teplem. Proto jsme se rozhodli uspořádat letos dva kulaté stoly, z nichž druhý bude věnován jadernému teplárenství,“ upozorňuje Jan Zdebor z katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní, který je iniciátorem a hlavním organizátorem Jaderných dnů.

Ve čtyřech odborných sekcích, rozdělených do obou dnů úvodní konference, zazní přednášky významných českých i zahraničních expertů z Koreje, Francie a dalších zemí. Hovořit se bude o nových projektech pro jadernou energetiku v EU a ČR a výchově nových odborníků, palivovém cyklu nebo jaderných zdrojích tepla pro dálkové vytápění. „Vystoupí například představitelé Mezinárodní agentury pro atomovou energii se sídlem ve Vídni, Evropské nukleární společnosti, francouzského Mezinárodního institutu pro jadernou energetiku nebo korejské společnosti KINGS,“ připomíná účast zahraničních expertů Jan Zdebor.

Nedílnou součástí konference bude soutěž studentských prací, představených formou posterů. Ty budou k vidění před posluchárnou v budově Fakulty aplikovaných věd. Do letošního ročníku přihlásili své práce studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia z českých, ukrajinských a italských univerzit, ale také z Ghany nebo z Peru. Jednotlivé práce hodnotí odborná porota a první den Jaderných dnů budou vyhlášeny vítězné práce.

V každém týdnu přinesou Jaderné dny odborné přednášky pro studenty středních škol: „Žijeme v poli záření“, „Od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice“, „Mýty a fakta o jádru + Fukušima 11 let poté“, „Energetický mix a role jaderné energetiky“ a „Životní prostředí a radioaktivní odpady“. Přednášky budou spojené se soutěží o tablet.

Ve vstupní hale Fakulty strojní bude po celou dobu Jaderných dnů instalována výstava s praktickými ukázkami využívání jaderné energie, na které se podílí řada firem z ČR i ze zahraničí. Návštěvníci tu budou mít možnost prohlédnout si model kontejneru pro hlubinné úložiště v ČR, mlžnou komoru, která umožňuje pozorovat dráhy elektricky nabitých částic ionizujícího záření v daném místě, dále modely reaktorů nebo kontejnerů na vyhořelé palivo a vizualizace různých částí jaderných elektráren. Výstava je zdarma přístupná studujícím i veřejnosti po celou dobu konání Jaderných dnů.

Veškeré informace o Jaderných dnech 2023 najdou zájemci na webu  www.jadernedny.cz.

Kontakt: Ing. Jan Zdebor, CSc.: 605 221 652, zdebor@kke.zcu.cz