Konference VVER 2019

13. 11. 2019

Ve dnech 11. – 12. listopadu proběhla v Praze již tradiční konference VVER2019. Věnovala se české politice ve vztahu k jádru, vývoji mírových jaderných trendů ve světě, sdílení znalostí a zkušeností, budování nových kapacit v Evropě i ve světě, vzdělávání a přípravě, demontáži jaderných elektráren i otázkám jaderného paliva.

V úvodu přednesl pozdrav obchodní ředitel ŠKODA JS Miloš Mostecký. Připomněl, že před více než šedesáti lety u nás z ničeho vzniklo zcela nové odvětví, které se od té doby výrazně rozvinulo a posílilo. České jaderné strojírenství si stále uchovává své schopnosti i potenciál, ŠKODA JS, pevně stojící na třech pilířích inženýringu, výroby a servisu, je jeho významnou součástí. 

Zkušenosti ŠKODA JS z ukončování provozu (tzv. decommissioning) jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice V1 (EBO V1) přednesl Michal Mikulášek. Zvládli jsme tam technicky, organizačně a logisticky velmi náročnou operaci transportu parogenerátorů (PG) z boxů PG přes reaktorový sál do budovy strojovny EBO V1. Základními fázemi projektu byla demontáž a vyvezení technologie připojené na PG, zaslepení nátrubků na tělese PG, sejmutí PG ze závěsů ve stropě a uložení na podlahu boxu PG, vyzvednutí PG otvorem ve stropě boxu a jeho transport přes reaktorový sál do transportního koridoru. Zde byl PG přeložen na samohybný podvalník, vyvezen z budovy reaktoru a převezen do budovy strojovny. Ve spolupráci s našimi partnery jsme všechny překážky překonali a úspěšně vyvezli a umístili všech 12 parogenerátorů na požadované místo, kde proběhne jejich likvidace.

Miloslav Ruchař stručně informoval o nejnovějším typu lineárních krokových pohonů (CRDM) typu LKP-M/4. Tento pohon byl vyvinut společně s příslušnou elektronikou tak, aby byla zajištěna jeho univerzálnost - plná kompatibilita s projekty nových elektráren VVER 1200 stejně jako se stávajícími VVER 1000. Vůči předchozím typům pohonů je díky novým technickým řešením pro obsluhu mnohem jednodušší a z hlediska seismických vlastností také lehčí. Pohon LKP-M/4 lze provozovat i v případě výpadku některé z cívek až do řádné odstávky reaktoru bez úplné ztráty informace o poloze regulačního orgánu.  Projekt byl realizován ve spolupráci ŠKODA JS a.s., ZAT a.s. a COMTES FHT a.s. v rámci programu Aplikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.