Připojujeme se k prohlášení Aliance české energetiky k tendru na dostavbu JE Dukovany

21. 1. 2021

ŠKODA JS je zakládajícím členem Aliance české energetiky (AČE), která sdružuje klíčové podniky českého jaderného energetického strojírenství. AČE se připojila k výzvě nejdůležitějších organizací, které reprezentují české firmy (Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a další). Iniciativa vyzývá politickou reprezentaci ČR neodkládat vypsání tendru na stavbu nového bloku v Dukovanech. Ve výzvě je zdůrazněn význam projektu pro zajištění energetické bezpečnosti ČR i skutečnost, že český průmysl je schopen a připraven sehrát v projektu významnou úlohu.

ŠKODA JS opakovaně zdůraznila připravenost svou i celého oboru podílet se na tomto významném projektu a znovu osvědčit svou kompetenci a kvalifikaci.

Text prohlášení a otevřený dopis vládě a parlamentním stranám zde:

http://cpia.cz/en/news/prohlaseni-aliance-ceske-energetiky-k-vyberovemu-rizeni-dostavby-je-dukovany