Připravujeme se na výměnu separátorů na JE Temelín

19. 3. 2020

Výměna separátorů na JE Temelín se pečlivě projektově připravovala během uplynulého roku 2019. Vytvořili jsme 3D model, vydali jsme dokumentace od plánů kvality, přes projekční dokumentaci, projekt organizace výstavby, až po technologické postupy.

Abychom co nejvíce eliminovali případné neočekávané situace při montáži v rámci odstávky bloku, bylo nutné provést kontrolní montáž trubkového svazku do vlastního tělesa separátoru. Je třeba zdůraznit, že projekt výměny separátorů obsahuje tuto náročnou operaci v odstávce na jednom bloku celkem čtyřikrát (jeden blok obsahuje 2 separátory, přičemž každý má 2 potrubní svazky).

Za ŠKODA JS kontrolní montáž naplánovali a koordinovali zkušení kolegové Lukáš Hanák a Pavel Horák za pomoci Kamila Kebíska a L'uboše Červenáka.

Výměna separátorů

Samotný potrubní svazek je dlouhý 10 metrů a na místě byl uvázán v zasouvacím přípravku o vlastní hmotnosti 13 tun, přičemž se za pomoci dvou jeřábů nastavil k otvoru pro zasunutí do tělesa separátoru. V tuto chvíli byla nutná opravdu precizní a přesná práce, jelikož vstupní otvor separátoru je o pouhé jednotky milimetrů větší, než vnější rozměr potrubního svazku. Kompletní svazek se povedlo na své místo zavést během 2 hodin.

Díky proběhlé zkoušce je efektivní realizace projektu zajištěna.