Projekt vyřazování jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice V1 - decommissioning

24. 7. 2020

Projekt vyzvednutí parogenerátorů na JE Bohunice V1

První významnou zakázkou společnosti ŠKODA JS v oblasti vyřazování jaderných bloků z provozu byla realizace vyzvednutí dvanácti parogenerátorů (PG) z boxu na jaderné elektrárně Bohunice V1, která se uskutečnila od listopadu 2018 do července 2019.

V přípravné fázi ŠKODA JS navrhla technické řešení a zpracovala kompletní projektovou a výpočtovou dokumentaci, návrh přípravků a dokumentaci postupu demontáže jednotlivých parogenerátorů. To vše bylo odsouhlaseno s objednatelem a následně i s koncovým zadavatelem celé akce – společností JAVYS.

V další fázi projektu se technici ŠKODA JS soustředili na zpracování dokumentace a na výrobu či objednání potřebných přípravků pro realizaci vlastní akce. Konkrétně se jednalo o přepravní dráhu včetně přepravních kolejových vozíků pro přepravu parogenerátoru o váze kolem 145 tun a délce téměř 12 metrů.

V listopadu 2018 začala vlastní demontáž parogenerátorů na prvním bloku JE Bohunice V1. Bylo odpojeno veškeré navazující potrubí na vlastní těleso parogenerátoru, zavařeny záslepky na tělese PG, demontovány tlumiče GERB a vlastní stolice PG, dále byl PG spuštěn na podlahu boxu PG.

Následně byly parogenerátory pomocí jeřábu transportovány na reaktorový sál, převezeny přes reaktorový sál do koridoru, kde byly složeny na podlahu. V koridoru byly PG rovným tahem naloženy na samohybný speciální podvalník a převezeny do strojovny.

V červenci 2019 byla celá akce zdárně zakončena vyzvednutím posledních dvou PG. Na zakázce se potvrdila funkčnost zvolené technologie a vysoká odbornost techniků ŠKODA JS.

Transport tlakových nádob a vnitřních častí reaktoru na JE Bohunice V1

ŠKODA JS v současnosti úspěšně realizuje projekt demontáže tlakových nádob reaktoru (TNR) a vnitroreaktorových častí (VČR). Akce zahrnuje návrh řešení vyvezení VČR, uvolnění, vyzdvižení a transport TNR na pracoviště fragmentace. Součástí role ŠKODA JS je i návrh a výroba montážních přípravků, jako je traverza o nosnosti 250 tun pro samotný transport vysoce radiací kontaminovaných komponent na obou blocích odstavené slovenské elektrárně Bohunice V1 (bloky 1,2).

ŠKODA JS byla díky své odbornosti vybrána společnosti WESTINGHOUSE a schválena konečným zákazníkem JAVYS, protože jako jedna z mála společnosti v Evropě disponuje odborníky a odborností, která dovoluje úspěšně řešit takto jedinečné technické výzvy.

V únoru letošního roku byla společností ŠKODA JS úspěšně realizována etapa technické přípravy, tvorby programů včetně návrhu a výroby traverzy. Následně na přelomu května a června proběhly v režii ŠKODA JS kombinované transporty vnitřních částí reaktoru z 1. a následně i 2. bloku – koš aktivní zóny, nosný plášť a blok ochranných trub. Transporty se uskutečnily ve stínicím válci a za pomoci speciální platformy byly uloženy v nově vybudovaném bazénu mokrého řezání – Wet Cutting Workshop (WCW-2) na reaktorovém sále 2. bloku. Následoval naprosto unikátní transport TNR ze šachty reaktoru 1. bloku do bazénu mokrého řezání WCW-1. Po tomto transportu se uskutečnily ještě dva transporty, čímž se uvolnila TNR na 2. bloku k realizaci činností směřujících k přípravě jejího vyzvednutí. Začátkem příštího roku bude ŠKODA JS pokračovat transportem TNR z 2. bloku do WCW-1 a po uvolnění bazénu WCW-2 i zbylých dílů vnitřní vestavby reaktoru.

Zakázka „transport TNR a VČR na EBO“ je pro ŠKODA JS významnou příležitostí předvést své kompetence a referencí do budoucna při odstavování jaderných elektráren.