Rolls-Royce SMR podepsal memorandum o porozumění se společností ŠKODA JS

5. 9. 2022

Zdroj: Rolls-Royce

Společnost Rolls-Royce SMR (SMR – Malý Modulární Reaktor) podepsala memorandum o porozumění s českou jadernou strojírenskou a výrobní firmou ŠKODA JS.

Memorandum o porozumění představuje příležitost prozkoumat oblasti spolupráce pro zařízení Rolls-Royce SMR, a to pro Českou republiku i celý středoevropský region.

Společnost ŠKODA JS se již více než 60 let specializuje na výrobu tlakovodních reaktorů (PWR) a kritických komponent včetně tlakových nádob reaktoru (TNR), vnitřních částí TNR, pohonů řídicích tyčí (CRDM) a bezpečnostních kontrolních systémů, přičemž využívá podporu širších inženýrských projekčních, výpočetních a analytických služeb.

V rámci memoranda o porozumění budou obě společnosti dále jednat o tom, jak mohou špičkové schopnosti společnosti ŠKODA JS v oblastech jaderného inženýrství a výroby podpořit efektivní nasazení malých modulárních reaktorů společnosti Rolls-Royce v Evropě.

Alan Woods, ředitel pro strategii a rozvoj podnikání, říká: "Vzhledem k tomu, že se jedná o továrně vyráběný produkt (90 % celé elektrárny Rolls-Royce s malým modulárním reaktorem se vyrábí v továrních podmínkách), musím říct, že mít správné partnery na klíčových místech po celém světě je důležitým aspektem našeho mezinárodního dodavatelského modelu. Vidíme obrovskou příležitost k rozvoji mezinárodních strategických partnerů dodavatelského řetězce, u nichž můžeme využít jejich mnohaleté zkušenosti v oboru. Jsme rádi, že můžeme o těchto možnostech jednat s tak kompetentním dodavatelem, jakým je ŠKODA JS".

Miloš Mostecký, obchodní ředitel společnosti ŠKODA JS, říká: "Malé modulární reaktory jsou logickou cestou, kterou se jaderný průmysl vydává, aby se jaderná energie stala v blízké budoucnosti dostupnější a cenově přijatelnější. Naše plzeňské výrobní prostory byly původně určeny k výrobě komponent pro 440 MW reaktory. Potenciál využití našich inženýrských, výrobních a servisních kapacit a know-how pro malé modulární reaktory v Evropě je proto značný."

Rolls-Royce SMR
Dan Gould, Head of Communications
M +44 (0) 7717 720809
dan.gould@rolls-royce-smr.com 

https://www.rolls-royce-smr.com/

 

Poznámky pro redakci:

Rolls-Royce SMR bude vycházet ze standardní technologie jaderné energetiky, která byla použita v 400 reaktorech po celém světě.  SMR (Malý modulární reaktor) Rolls-Royce bude mít kapacitu pro výrobu 470 MW nízkouhlíkové energie, což odpovídá více než 150 větrným turbínám na pevnině a pokryje spotřebu milionu domácností. Bude zajišťovat stabilní výrobu energie po dobu nejméně 60 let, čímž pomůže podpořit zavádění výroby energie z obnovitelných zdrojů a překonat problémy s energetickými zdroji s nestálým výkonem.

ŠKODA JS a. s., je jednou z předních evropských strojírenských a výrobních společností se zkušenostmi s výstavbou a servisem jaderných elektráren. Za dobu své existence výrobu, inženýring a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA, Rakousku, Finsku, Belgii, Číně, Arménii a dalších zemích. Spolupracuje s předními světovými společnostmi v oboru.