ŠKODA JS - jaderný partner

15. 12. 2022

ČESKÁ SPOLEČNOST SE PODÍLÍ NA MODERNIZACI A ROZVOJI MAĎARSKÉ ENERGETIKY

Spolupráce mezi Českou republikou a Maďarskem se dynamicky rozvíjí ve všech oblastech. Patří sem i hospodářská spolupráce v různých odvětvích, kde v energetice hraje významnou roli společnost ŠKODA JS. Ta má v Maďarsku historické vazby, na které dnes navazuje, rozvíjí je a významně přispívá k modernizaci maďarské energetiky. Miloš Mostecký, obchodní ředitel společnosti ŠKODA JS, představil Diplomacy&Trade historii, současnost a budoucí perspektivy společnosti a její plány v Maďarsku.

Originál článku z publikace Diplomacy & Trade naleznete zde - níže uvádíme český překlad

V polovině 50. let se ve světě objevily první pokusy o mírové využití jaderné energie. Jedním z průkopníků v této oblasti bylo Československo. Již v roce 1956 bylo ve Škodovce zřízeno specializované oddělení, které připravovalo výstavbu první československé jaderné elektrárny. Toto je tedy zároveň datum zrodu dnešní společnosti ŠKODA JS. Již více než 65 let spoluvytváříme moderní jadernou energetiku, říká pan Mostecký. "Máme obrovskou výhodu kontinuity v oboru, stavíme na vlastních i mezinárodních zkušenostech, sledujeme vývoj odvětví a v mnoha případech k němu přispíváme."

ŠKODA JS a.s. je jednou z předních evropských inženýrských a výrobních společností se zkušenostmi s výstavbou a servisem jaderných elektráren. Za dobu své existence dodala investiční celky, zařízení a služby pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA, Rakousku, Finsku, Belgii, Číně, Arménii a dalších zemích. Vyrobila a dodala 21 kompletních jaderných reaktorů typu VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000. Do Maďarska dodala společnost ŠKODA JS všechny čtyři reaktory jaderné elektrárny Paks a zajistila také například kompletní modernizaci jejich systému kontroly a řízení. Od 90. let se společnost zaměřuje také na západní trhy a technologie. Spolupracuje s předními světovými společnostmi v oboru. Dnes například pracuje na významné dodávce pro britský projekt Hinkley Point. Polovina jejího obratu pochází z vývozu. Maďarsko je jedním ze tří klíčových zahraničních trhů společnosti ŠKODA JS.

Je velmi důležité, že si ŠKODA JS zachovala charakter všestranné společnosti, která nabízí partnerům nejkomplexnější řešení. Spojuje výrobu, servis a inženýring pod jednou střechou, což kromě know-how v jednotlivých oborech přináší možnost spolupráce napříč obory a zjednodušuje zákazníkovi dodavatelský řetězec.

Příkladem je klíčový podíl společnosti ŠKODA JS na dostavbě dvou bloků jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku. Třetí blok je ve fázi spouštění, zatímco na čtvrtém bloku pokračují práce směřující k jeho dokončení.

"V JE Mochovce na Slovensku se úspěšně učíme pracovat v podmínkách nejnovější evropské legislativy a technických norem, jsme jednou z mála společností, které mají s tímto typem jaderného projektu aktuální zkušenosti. Jsme přesvědčeni, že naše znalosti, zkušenosti a know-how budeme moci uplatnit při výstavbě nových bloků nejen v České republice," říká pan Mostecký. "Tyto zkušenosti samozřejmě přeneseme i do naší práce v Maďarsku."

V 70. a 80. letech byly v Plzni vyrobeny, a následně v Maďarsku pod dohledem společnosti ŠKODA JS instalovány, všechny čtyři kompletní reaktory VVER (tj. tlakové nádoby včetně vnitřních částí a pohonů regulačních tyčí) pro JE Paks. V roce 2015 vyhrála společnost ŠKODA JS výběrové řízení na výměnu systému kontroly a řízení na všech blocích JE Paks. Projekt byl dokončen v roce 2020. "Spolehlivost a bezpečnost našich zařízení byla potvrzena při zkušebním provozu na všech blocích. Tento projekt zvýšil úroveň bezpečnosti provozu elektrárny a zároveň je jedním z důležitých systémů umožňujících prodloužení životnosti," zdůrazňuje obchodní ředitel. Dodává, že se jednalo o zajímavý a rozsáhlý modernizační projekt "na klíč".

Společnost ŠKODA JS se svými partnery (českými i maďarskými) nahradila v JE Paks stávající řídicí systémy reaktoru, systém řízení reaktorových tyčí a systém vypínání reaktoru moderním digitálním zařízením. ŠKODA JS plnila roli EPC dodavatele (Engineering, Procurement and Construction – inženýring, zajištění dodávek a výstavba), tvůrce koncepce základního a prováděcího projektu. "I zde se uplatnila naše schopnost efektivně řídit projekty v mezinárodním prostředí, kdy dodávky z České republiky a činnosti zajišťované našimi maďarskými partnery byly integrovány do jednoho dodavatelského modelu."

V roce 2021 uzavřela ŠKODA JS rámcovou smlouvu s maďarskou společností MVM ERBE na inženýrskou podporu (posouzení projektové dokumentace) projektu Paks 2. V současné době probíhají další jednání o rozsahu zapojení společnosti ŠKODA JS do dalších projektů rekonstrukce a výstavby nových energetických bloků v Maďarsku.

Zastupitelská kancelář společnosti v Budapešti (Business Representation Office - BROS) byla založena na konci roku 2017 s cílem získat pro ŠJS co nejlepší pozici při přípravě a budoucích dodávkách pro nově budovanou JE Paks 2 v Maďarsku.

"Projekt Paks 2 je cílem našeho zájmu, a to jednak v oblasti inženýrské činnosti při přípravě a realizaci nových bloků, a také jakožto dodavatele v oblasti zařízení pro jaderné elektrárny," uvedl Miloš Mostecký.

Nedílnou součástí práce zastupitelské kanceláře BROS je získávání informací o zajímavých zakázkách a podpora při upevňování a zlepšování našeho postavení v Maďarsku. Jedná se tedy o vyhledávání obchodních příležitostí jak v oblasti jaderné energetiky (příprava a výstavba nové jaderné elektrárny Paks 2 a podpora při provozu, údržbě a opravách elektrárny Paks 1), ale také získávání inženýrských zakázek mimo jadernou energetiku v oblastech blízkých profilu společnosti, což je zejména konvenční energetika Maďarska, modernizace tepelných zdrojů a chemický a petrochemický průmysl. Tyto aktivity probíhají v úzké spolupráci s místními firmami i s českým velvyslanectvím a maďarskou pobočkou organizace Czech Trade," poznamenává obchodní ředitel. Pokud jde o plány zastupitelské kanceláře ŠKODA JS v Maďarsku, Miloš Mostecký zdůrazňuje, že BROS bude i nadále rozvíjet zadané úkoly, tj. vyhledávání obchodních příležitostí jak v oblasti jaderné energetiky (příprava a výstavba nové jaderné elektrárny Paks 2 a podpora při provozu, údržby a rekonstrukce elektrárny Paks 1), ale také získávání inženýrských zakázek mimo jadernou energetiku v oblastech blízkých profilu společnosti, což je zejména konvenční energetika, modernizace tepelných zdrojů a chemických a petrochemických závodů. Mezi dlouhodobé úkoly patří získat ve spolupráci s maďarskými společnostmi maximální podíl na evropských (maďarských) dodávkách pro elektrárnu Paks 2, stát se nepostradatelným partnerem pro modernizaci a provoz maďarských energetických zdrojů a podílet se na modernizaci a údržbě maďarských a slovenských petrochemických zařízení.

ŠKODA JS se nově stala součástí největší české energetické společnosti ČEZ, a.s. Pod novým vlastníkem plánuje další dynamický rozvoj nejen na středoevropských trzích. "Úspěšně pokračujeme v rozvoji aktivit ve všech oblastech naší činnosti. V současné době se nám i díky spojení s ČEZ otevírají další trhy v Evropě, věřím v ukončení války na Ukrajině, obnovení její energetické infrastruktury, a tedy v pokračování našich dobrých obchodních vztahů na Ukrajině. Neméně důležitá je i dlouhodobá spolupráce při výrobě dílů pro francouzské reaktory (aktuálně pro anglické projekty EdF) a také zapojení do přípravy a realizace malých modulárních reaktorů (SMR), což je další možná cesta rozvoje jaderné energetiky. My v rozvoj a budoucnost jádra věříme a chceme být důležitou součástí dodavatelských systémů při výstavbě nových zdrojů, zejména v Evropě," říká.

"Maďarsko představuje pro ŠKODU JS velmi důležitý a perspektivní trh, kde chceme navázat na dlouhou tradici spolupráce s maďarskými i mezinárodními partnery. Jsem přesvědčen, že k tomu aktivně přispěje náš reprezentační tým, který má za úkol rozvíjet stávající zakázky a připravovat nové příležitosti," uzavírá obchodní ředitel.