ŠKODA JS podepsala dohodu o dalších dodávkách pro ukrajinské jaderné elektrárny

19. 11. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA: ŠKODA JS a.s. dnes podepsala s ukrajinskou NAEK Energoatom dohodu o základních obchodních podmínkách smlouvy o dodávkách dvou kompletů pohonů včetně příslušenství pro bloky typu VVER 440 číslo 1 a číslo 2 Rovenské jaderné elektrárny.

Předmětem dodávky je celkem 76 pohonů řídicích tyčí PRO-M s příslušenstvím, které jsou výkonným prvkem systému kontroly a řízení reaktoru. Zajišťují lineární pohyb palivových kazet, čímž regulují výkon a zajišťují havarijní ochranu reaktoru. Modernizovaný pohon PRO-M zlepšuje provozní charakteristiky a snižuje pravděpodobnost poruch bloku jaderné elektrárny. Celkový rozsah dodávky pohonů včetně příslušenství je téměř 27 miliónů EUR.

Uvedený typ se aktuálně dodává pro všechny čtyři bloky JE Dukovany, na stávající bloky č. 1 a č. 2 i budované bloky č. 3 a č. 4 Jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku stejně jako na čtyři bloky JE Paks v Maďarsku. Celkem dodala ŠKODA JS od zahájení výroby na tuzemské i zahraniční elektrárny více než 1200 kusů pohonů, které se samozřejmě průběžně modernizují.

„Po skončení prací na prvních dvou blocích JE Temelín si ŠKODA JS dokázala uchovat nejen své kapacity, ale také know-how v jaderné energetice i tým odborníků díky tomu, že nadále rozvíjela jak výrobu, tak inženýring i servis jaderných zařízení. Stojíme na těchto třech pilířích a díky tomu můžeme očekávat, že letošní rok bude dvacátým v řadě, který zakončíme s kladnými hospodářskými výsledky,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS Vladimír Poklop. “Věříme, že české firmy dostanou brzy příležitost na domácím trhu při budování nových jaderných zdrojů. Zatím jsme se soustředili na hledání příležitostí zejména ve střední a východní Evropě, na export dnes připadají více než dvě třetiny našeho obratu. Na ukrajinském trhu dlouhodobě působíme, velmi si vážíme spolupráce s NAEK Energoatom  a vidíme v ní další perspektivu, což dnes podepsaná dohoda potvrzuje.“

ŠKODA JS se opírá o kvalifikovaný a vzdělaný tým téměř 1100 spolupracovníků, sleduje nejnovější vývoj v oboru a sama se na něm aktivně podílí. Společnost trvale obnovuje zařízení a vybaveni, na pořízení, modernizaci a opravy investičního majetku v roce 2018 vynaložila 145 milionů českých korun.

Jan Stolár
Tiskový mluvčí ŠKODA JS
jan.stolar@skoda-js.cz
605 221 093

ŠKODA JS a.s., člen skupiny OMZ, je jednou z předních inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren v mezinárodním měřítku. Společnost Škoda byla založena roku 1859, historie dnešní ŠKODA JS začíná v roce 1956. Za dobu své existence firma dodávala inženýring, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA, Rakousku, Belgii, ČLR a v dalších zemích. ŠKODA JS a.s. vyrobila a dodala 21 kompletních jaderných reaktorů typu VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000. V současnosti se na tržbách společnosti ze dvou třetin podílí inženýring a SKŘ zbytek zajišťují výroba a servis. 

Státní podnik Energoatom vznikl v roce 1996. Provozuje čtyři jaderné elektrárny s 15 bloky o celkovém výkonu 13 835 MW, má také kapacity ve dvou vodních elektrárnách. Celkem zajišťuje 55 % potřeb elektrické energie na Ukrajině, v zimních měsících tento podíl dosahuje 70 %. Energoatom výrazně investuje do údržby a modernizace kapacit, v roce 2018 vzrostl objem investic téměř dvojnásobně ve srovnání s rokem 2017. Počet zaměstnanců v roce 2018 dosáhl necelých34 000.