Třetí blok jaderné elektrárny Mochovce je už na 90% výkonu

17. 8. 2023

 

Zdroj: tisková zpráva SE, a.s.

Nový mochovský blok dodal do siete približne 650-tisíc MWh , čo pokryje priemernú ročnú spotrebu asi 260-tisíc slovenských domácností.

 

Po úspešnom vykonaní všetkých testov energetického spúšťania na výkonovej hladine do 75 % nominálneho výkonu reaktora a odovzdaní správy zo skúšok Úradu jadrového dozoru SR Slovenské elektrárne, a.s., zvýšili výkon reaktora 3. bloku atómovej elektrárne Mochovce na 90 %. Na tejto výkonovej hladine budú podľa harmonogramu spúšťania bloku pokračovať testy energetického spúšťania.

Nový mochovský blok dodal do siete približne 650-tisíc MWh, čo pokryje priemernú ročnú spotrebu asi 260-tisíc slovenských domácností.

„Testy na 75 % výkonovej hladine prebehli bez omeškaní, čo nás veľmi približuje k dosiahnutiu plného výkonu na 3. reaktorovom bloku.“

- Martin Mráz, riaditeľ AE Mochovce


Ďalšia výkonová hladina už bude 100 %, t. z. nominálny výkon reaktora. Úplnú funkčnosť 3. bloku a dosiahnutie projektových parametrov potvrdí 144-hodinový preukazný chod na stopercentnom výkone, ktorým sa ukončí etapa energetického spúšťania. Dosiahnutie tohto míľnika sa predpokladá v priebehu septembra až októbra.

Mochovce 3 v kontexte energetiky na Slovensku

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať pri spustení inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Z pohľadu výroby elektriny by sa tak krajina už tento rok mala stať energeticky sebestačnou.

Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.

Jadrovú energiu podporuje sedem z desiatich Slovákov. Až 60 % si myslí, že vyrábať elektrinu v atómovej elektrárni je bezpečné. Ukazujú to výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry ACRC pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Slovenské elektrárne, vykonanom v lete 2022.

O Slovenských elektrárňach

Približne 70 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární, a. s. Najmä vďaka jadrovým elektrárňam najväčší slovenský výrobca dodáva až 95 % elektriny bez emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jeden zo skleníkových plynov zodpovedných za globálne otepľovanie. Za znižovanie emisií sa spoločnosť ako jediná na Slovensku a vo východnej Európe dostala na prestížny index Financial Times: Europe´s Climate Leader 2022.

Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon je 4143,8 megawattov.

Kto sú akcionári

Spoločnosť má dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), vlastniaca podiel na základnom imaní vo výške 66,0000000523 %. V SPH vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel).

Minoritným akcionárom Slovenských elektrární s podielom na základnom imaní 33,9999999477 % je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR.

Minoritným akcionárom Slovenských elektrární s podielom na základnom imaní 33,9999999477 % je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR.

Zdroj: tisková zpráva SE, a.s. - viz zde